Inventura zásob

 

Na konci účetního roku je nutno provést inventuru.
Inventurní soupis musí podepsat odpovědná osoba a jednatel firmy.

 

Výsledek inventury

Výsledkem inventury mohou být dva stavy:

  • Manko - skutečný stav je nižší než stav v účetnictví
  • Přebytek - skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví

 

Manka a přebytky

Obecně platí, že nalezená manka a přebytky musí být zaúčtovány zvlášť.

Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat pouze tehdy pokud došlo k záměně zásob.

Jak zaúčtovat manka a přebytky na zásobách najdete v samostatné kapitole Manka a škody.

 

Inventura způsobem B

Při vedení skladů zbůsobem B musíme na konci roku zůstatek skladu vyhodit z nákladů.

 

Pro lepší pochopení si účtování uvedeme na příkladu:

Zůstatek skladu zboží k 1.lednu daného roku: 158.000,-

Zůstatek skladu zboží k 31. prosinci daného roku: 96.000,-

Text Částka Účet Strana
Vyskladnění zůstatku skladu k 1.1.XXXX 158.000 132 D
Vyskladnění zůstatku skladu k 1.1.XXXX 158.000 504 MD
Inventura skladu k 31.prosinci XXXX 96.000 132 MD
Inventura skladu k 31.prosinci XXXX -96.000 504 MD

 

Tento způsob je mnohem lepší, než účtovat pouze rozdíly mezi stavem k 1.lednu a 31.prosinci.

Pokud to zaúčtujete tímto způsobem, omezíte možnost chyby a na první pohled je vidět hodnotu skladu ke konci roku.

V systému Delfy vždy připojte inventurní seznam v elektronické podobě k danému účetnímu případu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference