Antivirus A - nucené omezení provozu a karanténa

 

Vláda dne 29.listopadu 2021 schválila na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové prodloužení režimu A programu Antivirus, a to do 28. února 2022.

 

Režim A je prodloužený konce února 2022. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc. 

Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

 

Více informací naleznete zde.

 

Režim A do 28.2.2021

Rozhodné období: 12. 3. 2020 - 28. 2. 2021

Příjem žádostí: 6. 4. 2020 - 30. 04. 2021

 

Bližší info naleznete zde.

Bližší informace naleznete na https://www.mpsv.cz/antivirus

 

Pozor! Od 1. 3. se podmínky čerpání změnily. Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce. Podrobnosti najdete v Tiskové zprávě MPSV.

 

Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény (podle § 192 zákoníku práce).

Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc.

Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus.

 

Režim A do 1.10.2020

Pro případy  uzavření  či  omezení  provozu na  základě  krizového  opatření  či  nařízení karantény příslušným úřadem.

  • v  případě  karantény  pobírá  zaměstnanec náhradu  mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku;
  • v případě  uzavření  provozu  nařízením  vlády  pobírá  zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
  • příspěvek zaměstnavatelům v obou případech 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. však do výše 39.000,-Kč.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference