Darování investičního majetku

 

Darování investičního majetku se skládá ze dvou kroků:

  1. Darování majetku
  2. Vyřazení majetku

 

1. Darování majetku

Při darování investičního majetku se jako hodnota daru použije obyvkle zůstatková cena.

Při darování je také nutné odvést DPH.

 

 Darování majetku (např.počítač) v zůstatkové ceně 100,- Kč

Text DPH Částka Účet Strana
Vyřazení majetku p21 100 022 D
DPH - 21 343 MD
Dar - 100 543.N MD
Odvedené DPH z daru - 21 538 MD

 

2. Vyřazení majetku

V interních dokladech je po darování majetku nutno udělat vyřazení majetku, t.j. zaúčtovat oprávky.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference