Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

DPH

 

DPH se nastavuje v menu Nastavení, příkaz Základní nastavení, karta DPH.

 

Zaokrouhlení DPH

Zde zadejte jakým způsobem se má na vydaných fakturách zaokrouhlovat výše DPH.

Doporučujeme Na jednotky aritmeticky

 

Česká legislativa umožňuje dva způsoby.

  • výši daně zaokrouhlit na nejbližší měnovou jednotku v oběhu
  • popřípadě uvést v haléřích.

 

Generovat datum přijetí daňového dokladu

Od 1.4.2011 má plátce nárok na odpočet DPH až v okamžiku kdy obdržel daňový doklad.

Není důležité datum zdanitelného plnění, ale na datum přijetí daňového dokladu.


Pro správné určení zdaňovacího období slouží na dokladech pole Datum přijetí.

Pokud datum přijetí nevyplníte, tak se při zaúčtování dokladu toto datum vygeneruje náhodně v závislosti na datu vystavení dokladu v rozmezí 1- 3 dny.


Pokud se jedná o pokladnu, tak datum přijetí bude totožné jako datum vystavení dokladu.

Sazba DPH

Zde zadejte sazby DPH.

Při změně sazby, pole nepřepisujte ale vytvořte sazbu novou.

 

Typy plnění DPH

Typ plnění DPH definuje typ prodeje nebo nákupu.

Zda je prodej v tuzemsku nebo v zahraničí.

Daný typ plnění je nedílnou součástí každého daňového dokladu obdobně jako sazba DPH a datum zdanitelného plnění.

 

Doporučujeme vytvořit následující typy plnění. Pokud daný typ plnění nepoužíváte, tak ho samozřejmě nevytvářejte.

Typ plnění Typ DPH
Nákup zboží a služeb z tuzemska Přijatá
Prodej zboží a služeb v tuzemsku Uskutečněná
Nákup zboží a služeb z EU od plátce DPH Přijatá
Prodej zboží a služeb do EU plátci DPH Uskutečněná
Nákup zboží a služeb z EU od neplátce DPH Přijatá
Prodej zboží a služeb do EU neplátci DPH Uskutečněná
Nákup zboží a služeb ze třetích zemí Přijatá
Prodej zboží a služeb do třetích zemí Uskutečněná

 

Typy přiznání DPH

Každý daňový doklad musí být obsažen v daňovém přiznání k DPH.

  • Běžné přiznání - Běžné přiznání je přiznání které se podává ve lhůtě pro podání přiznání.
  • Opravné přiznání - Opravné přiznání se podívá do 30 dnů po podání přiznání běžného.
  • Dodatečné přiznání - Pokud uplynulo více než než 30 dnů od podání běžného přiznání, podává se přiznání dodatečné.

 

Doporučujeme vytvořit následující typy přiznání

Typ přiznání Řádné období
Běžné Ano
První opravné Ne
Druhé opravné Ne
První dodatečné Ne
Druhé dodatečné Ne

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference