Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Opravný daňový doklad (dobropis)

 

Hlavička dokladu

Datum vystavení daňového dokladu: Datum kdy doklad vystavujeme

Osoba: AAA.s.r.o

Datum zdanitelného plnění: Nevyplňujeme ( později dopíšeme datum kdy jsme obdrželi podepsaný daňový doklad)

Období DPH: Jako období DPH použijeme 13. období daného roku. (tím pádem se nám daňový doklad nezahrne do přiznání)

 

Textu faktury:

Opravný daňový doklad k faktuře č. XXX ze dne YYYY.

(dle zákona od DPH an dokladu musí být odkaz na původní doklad).

 

Účetní řádky

Výši DPH napíšeme se záporným znaménkem.

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
bublifuk Bublifuk -1.000 604 D .
p21 DPH 21%

-210

343.p21 D .
.

Pohledávka celkem

1.210 311 D .

 

Zaúčtování dokladu

Doklad zaúčtujeme a odešleme odběrateli k podepsání

 

Převzetí dokladu - nárok na odpočet

Nárokovat DPH můžeme až po převzetí daňového dokladu dlužníkem.

Fakturu jsme vystavili do 13. období DPH daného roku, takže se nám nezahrnula do přiznání k DPH.

Po potvrzeném převzetí dokladu dlužníkem, musíme období DPH na faktuře změnit.

 

Fakturu odúčtujeme a změníme následující pole:

Datum vystavení daňového dokladu: Datum kdy doklad převzal dlužník

Datum zdanitelného plnění: Datum kdy doklad převzal dlužník

Období DPH: Vyplníme řádné období DPH dle data zdanitelného plnění

 

Doklad zaúčtujeme.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference