Opravy nákladů minulých let

 

Pokud jsme nezahrnuli do účetnictví náklady minulých let (chybějící faktura a podobně..) a daný účetní rok máme uzavřen, musíme daný náklad zaúčtovat do běžného roku.

To děláme proto abychom v účetnictví vykázali správný hospodářský výsledek a zachytili daný závazek vůči dodavateli.

 

Pro postup účtování je důležité, zda se jedná o významnou částku nebo nikoliv.

 

Daňové přiznání

V okamžiku, kdy účtujeme náklady minulých let, máme právo podat dodatečné daňové přiznání za období kterého se daná oprava týká.

V případě, že zvyšujeme náklady (snižujeme hospodářský výsledek), toto právo využít nemusíme, takže pokud se jedná o nevýznamné částky, dodatečné přiznání podávat nemusíme.

 

Nevýznamné částky

Nevýznamné částky se účtuje na stejný účet jako by se účtoval daný náklad v běžném roce.

Daný účet musí být daňově neúčinný.

 

Příklad:

Dostali jsme pozdě fakturu na účetní služby. Služba byla poskytnuta v roce který již máme uzavřen.

Text DPH Částka Účet Strana Poznámka
Služba n21

1.000

518.N MD daňově neúčinný náklad
DPH - 210 343 MD  
Závazek celkem - 1.210 321 D  

 

Významné částky

Od roku 2013 došlo ke změně účtování opravy nákladů minulých let pokud se jedná o významné částky.

Daný náklad minulých let nesmí ovlivnit hospodářský výsledek běžného roku. Z tohoto důvodu se místo do nákladů účtuje na jeden z následujícíh účtů:

  • 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let

Na začátku následujícího roku účet 426 vynulujeme proti 428 (429..) 

 

Do konce roku 2012 se používal účet 588 Mimořádné náklady který byl daňově neúčinný.

Tento náklad minulých let tedy ovlivnil hospodářský výsledek běžného roku.

 

Příklad:
Dostali jsme fakturu na služby ve výši 100.000 Kč. Služba byla poskytnuta v roce který již máme uzavřen.

Text DPH Částka Účet Strana Poznámka
Služba n21 100.000 426 MD  
DPH - 21.000 343 MD  
Závazek celkem - 121.000 321 D  

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference