Opravy nákladů minulých let

 

Pokud jsme nezahrnuli do účetnictví náklady minulých let (chybějící faktura a podobně..) a daný účetní rok máme uzavřen, musíme daný náklad zaúčtovat do běžného roku.

To děláme proto abychom v účetnictví vykázali správný hospodářský výsledek a zachytili daný závazek vůči dodavateli.

 

Pro postup účtování je důležité, zda se jedná o významnou částku nebo nikoliv.

 

Daňové přiznání

V okamžiku, kdy účtujeme náklady minulých let, máme právo podat dodatečné daňové přiznání za období kterého se daná oprava týká.

V případě, že zvyšujeme náklady (snižujeme hospodářský výsledek), toto právo využít nemusíme, takže pokud se jedná o nevýznamné částky, dodatečné přiznání podávat nemusíme.

 

Nevýznamné částky

Nevýznamné částky se účtuje na stejný účet jako by se účtoval daný náklad v běžném roce.

Daný účet musí být daňově neúčinný.

 

Příklad:

Dostali jsme pozdě fakturu na účetní služby. Služba byla poskytnuta v roce který již máme uzavřen.

Text DPH Částka Účet Strana Poznámka
Služba n21

1.000

518.N MD daňově neúčinný náklad
DPH - 210 343 MD  
Závazek celkem - 1.210 321 D  

 

Významné částky

Od roku 2013 došlo ke změně účtování opravy nákladů minulých let pokud se jedná o významné částky.

Daný náklad minulých let nesmí ovlivnit hospodářský výsledek běžného roku. Z tohoto důvodu se místo do nákladů účtuje na jeden z následujícíh účtů:

  • 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let
  • 428 - Nerozdělený zisk minulých let
  • 429 - Nerozdělená ztráta minulých let

 

Do konce roku 2012 se používal účet 588 Mimořádné náklady který byl daňově neúčinný.

Tento náklad minulých let tedy ovlivnil hospodářský výsledek běžného roku.

 

Příklad:


Dostali jsme fakturu na služby ve výši 100.000 Kč. Služba byla poskytnuta v roce který již máme uzavřen.

Text DPH Částka Účet Strana Poznámka
Služba n21

100.000

426 MD  
DPH - 21.000 343 MD  
Závazek celkem - 121.000 321 D  

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference