Krácení dovolené

 

Krácení dovolené je termín, který používá zákoník práce pro situaci, kdy má zaměstnanec neomluvenou absenci v práci a vy mu kvůli tomu zkrátíte dovolenou na příslušný rok, tj. zaměstnanec může vyčerpat méně dnů dovolené.

Pokud dovolíte zaměstnanci neplacené volno, nemůžete krátit dovolenou. V tomot případě se nejedná se o zmeškanou smněu.

 

Krácení dovolené z důvodu zmeškané směny

Zaměstnavatel může krátit dovolenou, pokud zaměstnanec neomluveně zamešká směnu. Počet zameškaných hodin strhnete z dovolené.

I když dovolenou krátíte kvůli neomluvené nepřítomnosti, musíte zaměstnanci poskytnout minimálně 2 týdny dovolené (za celý odpracovaný kalendářní rok). Pokud tedy pracovník neomluveně zameškal 3 týdny, nemůžete mu 3 týdny dovolené zkrátit, protože by mu zbyl jen týden dovolené. V takovém případě však můžete přikročit k jinému typu postihu včetně rozvázání pracovního poměru.

Důvody pro krácení nelze přenášet do následujícího roku. Pokud tedy zaměstnanec zamešká směnu v listopadu 2023, nemůžete mu zkrátit dovolenou na rok 2024.

 

Jak se krátí dovolená při ukončení pracovního poměru?

Za každý odpracovaný týden má zaměstnanec nárok na 1/52 z celkového objemu dovolené.

Příklad:

Zaměstnanec má nárok na 160 hodin (4 týdny) dovolené. Ve firmě končí k 30. červnu, takže od začátku roku odpracovala 26 týdnů.

  • 160 hodin dovolené / 52 týdnů v roce = 3,07 (toto je 1/52)
  • 26 týdnů odpracoval × 3,07 = 79,82 hodin dovolené
  • Neúplné hodiny se zaokrouhlují nahoru. Zaměstnanec má tedy nárok na 80 hodin dovolené.

 

Zákoník práce


§ 223 - Krácení dovolené

(1) Zaměstnavatel může dovolenou krátit jen za neomluveně zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze sčítat.

(2) Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodu podle odstavce 1, který vznikl v tomto roce.

(3) Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference