Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Pošta

 

Pod pojmem pošta rozumíme v Delfách import účetních dokladů.

Pošta funguje tak, že se do Delf naimportují dokumenty z Vašeho lokálního počítače.

Tyto doklady se poté při účtování přesunou k daném účetnímu případu.

 

Při importu si Delfy pamatují, které soubory jsou již naimportovány.

Nelze tedy naimportovat stejný soubor (se stejným názvem) ze stejného adresáře dvakrát.

 

Formáty souborů

Delfy importují pouze následující formáty souborů:

 • PDF
 • CSV

Tyto formáty jsou omezeny proto, že importované doklady slouží také pro případnou kontrolu ze strany finančního úřadu.

Finanční úřad vyžaduje docela striktně PDF, nikoliv JPEG, BMP...

Formát CSV je určen pro import bankovních výpisů.

 

Metodika nastavení

Nastavení pošty má v zásadě 3 následující kroky:

 1. Vytvoření adresářů na lokálním počítači
 2. Základní nastavení v Delfách
 3. Nastavení pošty v Delfách

 

Vytvoření adresářů

Nejdříve si na lokálním disku vytvořete příslušné adresáře.

Doporučujeme pro každou knihu vytvořit zvláštní adresař.

Například:

 • c:\ImportDoklady\FP
 • c:\ImportDoklady\FV
 • c:\ImportDoklady\Pokladna
 • c:\ImportDoklady\Banka
 • c:\ImportDoklady\Ostatni (pro doklady, které se nikam nehodí, např. pracovní smlouvy...)

 

UPOZORNĚNÍ:

V názvu adresáře nesmí být mezery.

Rovněž nedoporučujeme používat diakritiku (čárky, háčky..)

 

Základní nastavení

Běžte do menu Základní nastavení, karta Základní nastavení.

 

Zde vyplňte následující pole:

Používat poštu

Pokud volbu zaškrtnete, zobrazí se v Obchodu nové menu Pošta.

Tím pádem mžete poštu začít používat

 

Při importu mazat doklady

Tutu volbu doporučujeme zaškrtnout.

Zaškrtnutí způsobí, že po naimportování dokladu se daný dokument smaže z adresáře.

Tím pádem můžete zkontrolovat, zda se všechny doklady naimportovali.

 

Zdrojový adresář pro import pošty

Zde zadejte adresář pro doklady, které nejdou přiřadit k jednotlivým knihám.

Může se jednat např. o pracovní smlouvy, zápočty, ....

 

Cílový adresář pro import pošty

Cílový adresář nenastavujte, ten nastavujeme my.

 

Nastavení pošty

Běžte do menu Obchod, příkaz Pošta.

Jděte na kartu Nastavení knih.

Zde ke každé knize doplňte vytvořený adresář.

 

POZOR

Nemůžete zkopírovat adresář 1:1 z Vašeho lokální disku.

Cestu "c:\" musíte nahradit výrazem " \\tsclient\c"

To je proto, že Delfy neodkazují na lokální disk uživatele, ale na počítač, ze kterého uživatel Delfy pouští.

 

Příklad:

Máte adresář např:

 • c:\ImportDoklady\FP  (Váš adresář na disku)
 • \\tsclient\c\ImportDoklady\FP  (Odkaz na daný adresář z Delf)

Všimněte si, že v Delfách za písmenem c není dvojtečka.

 

Doporučený způsob importu dokladů

Doporučujeme používat při importu funkci Při importu mazat doklady.

Po importu můžete zkontrolovat, zda se všechny doklady naimportovali. Adresář musí být prázdný.

 

Pokud adresář po importu prázdný není, víte, že s tímto souborem je nějaký problém. Buď se jedná o starý (již naimportoaný) doklad nebo soubor má stejné jméno.

V tom případě, ho můžete přejmenovat a naimportovat znovu.

 

Navíc je tento způsob mnohem rychlejší, Delfy nemusí porovnávat názvy mnoha souborů, které bez mazání zůstávají stále v adresáři.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference