Úhrada pohledávky

Datum aktualizace: 10.12.2018

 

Úhrada pohledávky ve vyšší než nominální hodnotě

V případě, že vymáháme pohledávky pomocí právníků se může stát, že dlužník zaplatí kromě nominální výše původní pohledávky i úroky z prodlení a náklady řízení.

Většinou tyto částky nemáme rozepsány.

V tomto případě, částku, která převyšuje nominální hodnotu, účtujeme na účet 648, který je daňový.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference