Účtování zákonného pojištění zaměstnanců

 

Pro zákoné pojištění zaměstnnaců doporučujeme vytvořit účetní předpis zpz.

Do osoby doporučujeme zadat účetní šablonu.

 

Účetní období

Pojistné patří do účetního období za které se platí.

Uživatelé mají se správným určením období občas problémy. Mate je způsob výpočtu pojistného kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.

 

Příklad:

Pojistné za 1. kvartál roku 2013 které je splatno k 31.1.2013 patří do nákladů roku 2013.

V našem příkladu bude základem pro výpočet pojistného 4.kvartál roku 2012,

ale jedná se pouze o způsob výpočtu pojistného na 1.kvartál roku 2013.

 

 

Účtování

Pojištění platí zaměstnavatel sám za sebe, nikoliv za zaměstnance.

Pojištění kryje riziko zaměstnavatele, nikoliv zaměstnance.

Z tohoto důvodu nelze používat účty spojené se zaměstnanci 528, 527, 336..

Z toho důvodu účtujeme 548/379.

 

Budeme platit zákonné pojištění Kooperativě za 1.kvartál roku 2013.

Rozhodné období pro výpočet pojištění je 4.kvartál roku 2012 a pojištění jsme spočítali ve výši 1.000,- Kč

Vytvoříme interní doklad v roce 2013.

 

Vyplníme hlavičku dokladu:

Osoba: Koooperativa

Variabilní symbol: Vaše IČO

Dodatek: 2013/1 (Rok/daný kvartál - období za které platíme pojištění)

Splatno: 31.1.2013 (poslední den prvního měsíce v daném čtvrtletí)

 

Předpis Text Částka Účet Strana
zpz Zákonné pojištění zaměstnanců za 2013/1

1.000

548 MD
. Závazek celkem 1.000 379 D

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference