Přijatá plnění v kontrolním hlášení

 

 

B.1. Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce

 

Plátce - příjemce uvede  údaje za každé jednotlivé zdanitelné plnění přijaté v režimu přenesení daňové povinnosti (řádky 10, 11).

Uvádí se:

 • DIČ dodavatele
 • Evidenční číslo dokladu
 • DUZP
 • Kód předmětu plnění
 • Základ daně 1 (základní sazba)
 • Daň 1 (základní sazba)
 • Základ daně 2 (první snížená sazba daně)
 • Daň 2 (první snížená sazba daně)
 • Základ daně 3 (druhá snížená sazba daně)
 • Daň 3 (druhá snížená sazba daně)

 

B.2. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet s hodnotou nad 10 000,- Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit

 

Vyplní se nárok na odpočet daně z přijatých tuzemských plnění a úplat, na které plátce obdržel daňový doklad s hodnotou nad 10 000,- Kč včetně daně (řádky 40, 41), včetně jejich oprav s hodnotou nad 10 000,- Kč včetně daně, a dále přijaté opravy dle § 44 bez ohledu na limit.

Uvádí se:

 • DIČ dodavatele
 • Evidenční číslo dokladu
 • DPPD
 • Označení, zda se jedná o poměrný nárok na odpočet (ANO / NE)
 • Označení, zda se jedná o opravu daně dle § 44
 • Základ daně 1 (základní sazba)
 • Daň 1 (základní sazba)
 • Základ daně 2 (první snížená sazba daně)
 • Daň 2 (první snížená sazba daně)
 • Základ daně 3 (druhá snížená sazba daně)
 • Daň 3 (druhá snížená sazba daně)

 

B.3. Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet s hodnotou do 10 000,- Kč včetně daně

Vyplní se souhrn základů daně a daně z přijatých tuzemských plnění a úplat s hodnotou do 10 000,- Kč, včetně jejich oprav s hodnotou do 10 000,- Kč včetně daně.

Uvádí se:

 • Základ daně 1 (základní sazba)
 • Daň 1 (základní sazba)
 • Základ daně 2 (první snížená sazba daně)
 • Daň 2 (první snížená sazba daně)
 • Základ daně 3 (druhá snížená sazba daně)
 • Daň 3 (druhá snížená sazba daně)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference