Daňový doklad v cizí měně

 

Někdy se stává, že u daňových dokladů s místem plnění v tuzemsku dodavatel vystaví doklad v cizí měně.

Tato kapitola řeší postup v těchto případech.

 

Náležitosti daňového dokladu

Na daňovém dokladu je povinnost uvést daň v české měně (§ 26 odst.1, písm.l).

Do 31. 12. 2012 platila povinnost dle § 26 odst.1 zákona o DPH uvádět údaje o dani a základu daně na daňovém dokladu v české měně.

 

Kurzy cizích měn

Pravidla pro přepočet cizí měny obsahuje ustanovení § 4 odst. 5 Zákona o DPH.

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, a to

  • a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou, nebo
  • b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou; přepočet mezi měnami jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru.

 

Povinnost přiznat daň

Povinnost přiznat daň je datum zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

V jakém okamžiku vzniká povinnost přiznat daň stanoví § 21 až § 25 zákona o DPH v závislosti na typu plnění.

 

Dodavatel

Při vystavování daňového dokladu dodavatel použije kurz platný ke dni zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

Dodavatel použije kurz který účetní jednotka používá pro účetnictví (pevný, denní..)

 

Odběratel  

Odběratel uplatní daň ve výši která je uvedena na daňovém dokladu v české měně.

Přitom není důležité, jaký kurz pro přepočet cizích měn odběratel používá.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference