Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Zaúčtování přijaté faktury č.1 

 

Naučíme se jak zaúčtovat přijatou fakturu se šablonou.

 

Šablona určuje jak se má u zadaného dodavatele doklad zaúčtovat.

Šablona je v systému již nastavena.

Jedná se o nejsnažší způsob zpracování dokladů.

 

Vzorový doklad

Obdrželi jsme následující fakturu

Dodavatel: T-Mobile Czech Republic a.s.
Variabilní symbol: 256
Datum vystavení: 1.2. XXX
Datum DPH: 31.1.XXXX
Datum splatnosti: 10.2.XXXX
- -
Telefonní služby (sazba 21%) 2.000,- Kč
- -
DPH 21% (základ 2.000) 420,-
K úhradě celkem: 2.420,-

 

Vytvořte nový doklad 


Na úvodním formuláři Delfy, klikněte na menu Obchod a poklepněte na příkaz Doklady.

Demofp1 

 

Zobrazí se formulář Doklady.

Tento formulář slouží jednak pro vyhledávání již pořízených dokladů, jednak pro vytváření dokladů nových.

Pro vytvoření nového dokladu stiskněte tlačítko Nový doklad

Demofp2
 


Zobrazí se formulář Nový doklad, na kterém je vpravo seznam knih.

Na formuláři vyplňte následující položky:

  • Rok
  • Období DPH
  • V seznamu knih poklepněte na Faktury přijaté.

 

Delfy se zeptají na datum vystavení dokladu.

V našem případě byla vystavena faktura dne 15.ledna.
Do formuláře zadejte: 1,2  (systém k zadanému datu doplní aktuální rok)

 


Vyplnění dokladu

Zobrazí se formulář Přijatá faktura č.1

 

Do dodavatele zadejte T-Mobile Czech Republic a.s.

Po zadání dodavatele se vytvoří účetní řádek protože máme pro tohoto dodavatele nastavenou účetní šablonu.


Dle vzorového dokladu vyplňte následující pole:

  1. Varibilní symbol: 256
  2. Datum DPH: 15,1 (systém k zadanému datu doplní aktuální rok)
  3. Splatnost: 10,2  (systém k zadanému datu doplní aktuální rok)
  4. Do účetního řádku s textem Telefonní služby, do pole Částka zadejte 2 000.

 

 

Po vyplnění, by měl doklad by vypadat následovně.

 


Zaúčtování dokladu

Nyní stiskněte vlevo nahoře tlačítko Zaúčtovat.

 
Systém Delfy se Vás postupně bude ptát na daň a závazek. Dané hodnoty opište z faktury.

  1. Zadejte daň se sazbou 21% pro základ ve výši 2.000.: 420
  2. Závazek celkem: 2 420

 
Po zadání částek se systém Delfy zeptá, zda chcete doklad zaúčtovat.

Kurzor stojí na tlačítku Ano, takže Enterem doklad zaúčtujete (můžete samozřejmě použít i myš).

 

Vytvoření nového dokladu

Po zaúčtování dokladu, se zobrazí formulář pro Nový doklad.

Protože budeme účtovat další přijatou fakturu, tak doklad vytvoříme.

Kurzor stojí na tlačítku Nový doklad.

Stiskem klávesy Enter vytvoříme nový doklad.

Datum vystavení FP č.2 je 1.2.

Zadejte 1,2 a stikněte klávesu Enter.

Zobrazí se formulář Faktura přijatá č.2.

 

Další kapitola 

Klepněte na podkapitolu Zaúčtování FP č.2 nebo zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference