Emise akcií

 

Bližší info naleznete v Českém účetní standardu pro podnikatele č. 012 - Změny vlastního kapitálu.

 

Veškeré změny základního kapitálu evidujeme na účtu 419

Po zápisu do obchodního rejstříku účet 419 převedeme na účet 411

 

Emise nových akcií

Emise nových akcií je v pravomoci valné hromady.

Po jejím rozhodnutí zaúčtujeme emisi nových akcií.

 

Použíté účty:

  • 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál
  • 419 - Změny základního kapitálu
  • 411 - Základní kapitál

 

 

Text Částka Účet Strana Poznámka
Emise nových akcií 1.000.000,- 419 D rozhodnutí valné hromady
Emise nových akcií 1.000.000.- 335 MD rozhodnutí valné hromady

 

Změna základního kapitálu se musí nechat zapsat do Obchodního rejstříku.

Po provedeném zápise, přeúčtujeme účet 419 na účet 411.

Účet 411 musí vždy odpovídat Obchodnímu rejstříku.

 

Text Částka Účet Strana Poznámka
Emise nových akcií 1.000.000,- 419 MD zápis do OR
Emise nových akcií 1.000.000.- 411 D zápis do OR

 

Emise nových akcií s ážiem

Ážio je rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcií

(viz § 248 Emisní kurs akcie zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích)

 

Emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie.
Emisní kurs kusové akcie nesmí být nižší, než je její účetní hodnota. Účetní hodnota kusové akcie se určí tak, že se částka základního kapitálu vydělí počtem vydaných kusových akcií (viz § 247 Emisní kurs akcie zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

 

Použité účty:

  • 412 - Emisní ážio

 

Text Částka Účet Strana Poznámka
Emise nových akcií 1.000.000,- 419 D rozhodnutí valné hromady
Ážio 100.000,- 412 D rozhodnutí valné hromady
Pohledávka za upsaný kapitál 1.100.000,- 353 MD rozhodnutí valné hromady

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference