Nový zaměstnanec

 

Při příchodu nového zaměstnance má zaměstnavatel následující povinnosti:

 • Uzavřít pracovní smlouvu
 • Nechat si předložit Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • Nechat podepsat zaměstnancem tiskopis Prohlášení poplatníka ...
 • Přihlásit zaměstnance na ČSSZ
 • Přihlásit zaměstnance na zdravotní pojišťovnu

 

Potřebné údaje

Pro uzavření pracovní smlouvy a přihlášení na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu, zaměstnavatel potřebuje znát následující údaje:

 • Jméno a příjmení, případně titul,
 • Rodné příjmení
 • Všechna další příjmení předcházející současnému mimo rodného
 • Rodné číslo
 • Datum narození
 • Místo narození
 • Adresa trvalého pobytu
 • Doručovací adresa (je-li odlišná od trvalé adresy, nutná pro ČSSZ)
 • Rodinný stav
 • Státní občanství
 • Datum nástupu do práce (skutečný nástup nikoliv datum vzniku pracovního poměru)
 • Zdravotní pojišťovna u které je nový zaměstnanec evidován
 • Bankovní účet, kam mu bude zasílána mzda

 

Ostatní údaje jsou závislé na vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

 

Uzavření pracovní smlouvy

Pracovní smlouva se musí uzavřít nejpozději v den nástupu do zaměstnání.

Zaměstnavatel musí současně zaměstnanci předat mzdový či platový výměr, pokud není součástí pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemnou formou.

 

Přihlášení zaměstnance na ČSSZ

Do 8 dnů od uzavření pracovní smlouvy se zaměstnanec musí přihlásit na Českou správu sociálního zabezpečení.

Zaměstnance můžete přihlásit až poté, co Vám ČSSZ přidělí variabilní symbol (u prvního zaměstnance). 

 

Přihlášení zaměstnance na ZP

Do 8 dnů od uzavření pracovní smlouvy se zaměstnanec musí přihlásit na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference