Zahájení zaměstnání

 

Při příchodu nového zaměstnance má zaměstnavatel následující povinnosti:

 • Uzavřít pracovní smlouvu
 • Nechat si předložit Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • Nechat podepsat zaměstnancem tiskopis Prohlášení poplatníka ...
 • Přihlásit zaměstnance na ČSSZ
 • Přihlásit zaměstnance na zdravotní pojišťovnu

 

Potřebné údaje

Pro uzavření pracovní smlouvy a přihlášení na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu, zaměstnavatel potřebuje znát následující údaje:

 • Jméno a příjmení, případně titul,
 • Rodné příjmení
 • Všechna další příjmení předcházející současnému mimo rodného
 • Datum a místo narození
 • Rodné číslo
 • Adresa trvalého pobytu
 • Doručovací adresa (je-li odlišná od trvalé adresy, nutná pro ČSSZ)
 • Rodinný stav
 • Státní občanství
 • Datum nástupu do práce (skutečný nástup nikoliv datum vzniku pracovního poměru)
 • Zdravotní pojišťovna u které je nový zaměstnanec evidován
 • Bankovní účet, kam mu bude zasílána mzda

 

Ostatní údaje jsou závislé na vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

 

Uzavření pracovní smlouvy

Pracovní smlouva se musí uzavřít nejpozději v den nástupu do zaměstnání.

Zaměstnavatel musí současně zaměstnanci předat mzdový či platový výměr, pokud není součástí pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemnou formou.

 

Přihlášení zaměstnance na ČSSZ

Do 8 dnů od uzavření pracovní smlouvy se zaměstnanec musí přihlásit na Českou správu sociálního zabezpečení.

 

V případě, že se jedná o prvního zaměstnance, musíme současně přihlásit na CSSZ i zaměstnavatele. 

 

Přihlášení zaměstnance na ZP

Do 8 dnů od uzavření pracovní smlouvy se zaměstnanec musí přihlásit na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference