Zařazení hmotného majetku

 

Majetek do 80.000,- není sice ze zákona považován jako investiční majetek, ale při jeho zařazení a odepisování se musíme dívat i na problematiku časového rozlišení nákladů.

Vnitropodnikovou směrnicí jsme částku 20.000 určili jako hraniční částku pro časové rozlišení nákladů.

To znamená, že do této částky např. nerozlišujeme období u pojistných smluv.

Na nákup majetku se musíme dívat stejnou optikou, musíme je od této částky časově rozlišit.Pro zařazení doporučujeme určit 3 cenové hranice

  1. Hmotný majetek do 20.000
  2. Hmotný majetek od 20.000 do 80.000
  3. Hmotný majetek nad 80.000

 

Zařazení majetku v ceně do 20.000 Kč

Majetek je v ceně pod částkou pro časové rozlišení nákladů.

Pro účtování majetku do 20.000,- Kč máme 2 možnosti.

Obě možnosti jsou rovnocené a způsob účtování zvolíme buď po konzultaci s klientem nebo pomocí našeho citu.


1. Majetek chceme evidovat

Majetek účtujeme na účet 501.

Účet musí mít specifikaci Drobný majetek.

Tím pádem se nám vytvoří inventární karta drobného majetku.


2. Majetek nechceme evidovat

Pokud majetek nechceme evidovat, tak použijeme standardní nákladový účet.

Nikoliv účet který má specifikaci drobný majetek (nevytváříme kartu)

Nákup hmotného majetku účtujeme na účet 501….

Nákup nehmotného majetku účtujeme na účet 518…

 

Zařazení majetku v ceně od 20.000 až 80.000 Kč

Majetek účtujeme na standardní majetkové účty 013, 022..

Odpisová skupina je 0.

  • Cena majetku 20.000 až 40.000 - doba odepisování majetku 1 rok
  • Cena majetku 40.000 až 60.000 - doba odepisování majetku 2 roky
  • Cena majetku 60.000 až 80.000 - doba odepisování majetku 3 roky

Rok zahájení odepisování bude rok nákupu majetku.

 

Zařazení majetku v ceně od 80.000 Kč

Majetek účtujeme na standardní majetkové účty 013, 022..

Odpisová skupina je dle zatřídění SKP.

Vytvoříme odpisový plán.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference