Solidární daň

 


Solidární zvýšení daně u zálohy (§ 38ha)


(1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.

(2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi

a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a

b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

(3) Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu podle odstavce 2.

 

Povinnost podat daňové přiznání

Od roku 2015 je poplatník povinnen podat přiznání pouze v okamžiku, kdy jeho roční příjmy přesáhnou limit pro uplatnění solidární daně. Tato novinka platí i za příjmy z roku 2014.

 

Zákon o daních z příjmů (§ 38g, odst.4):

(4) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.

 

Do roku 2015 platila povinnost podat přiznání k dani z příjmů v okamžiku, kdy došlo k solidárnímu zvýšení daně v jakémkoliv měsíci.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference