Antivirus B - související hospodářské potíže

 

Vláda dne 29. listopadu 2021 aktivovala režim B na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022

Režim B opět funguje od 1. listopadu do konce února 2022. Uleví firmám, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy. Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. 

Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy:

  • 100 % průměrného výdělku pokud jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že firmě z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A);
  • 80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti;
  • 60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.

 

Více informací naleznete zde.

 

Antivirus B do 28.2.2021

Rozhodné období: 12. 3. 2020 - 28. 2. 2021

Příjem žádostí: od 6. 4. 2020 - 28. 2. 2021

 

Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.

 

Pro případy  překážek  v  práci  na straně  zaměstnavatele v  důsledku  souvisejících hospodářských  potíží zdůvodu  šíření  koronaviru  (významná  část  zaměstnanců nedorazila do práce, chybějí subdodávky nebo došlo k poklesupoptávky).

  • dle  druhu  překážky  pobírá  zaměstnanec náhradu  mzdy 60–100  %  průměrného výdělku;
  • příspěvek  zaměstnavatelům  60  % z vyplacené náhrady mzdy včetně  odvodů, max. však do výše 29.000,-Kč

Žádosti se podávají od 6.dubna 2020.

Bližší informace naleznete zde.

Formulář k vyplnění naleznete zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference