Antivirus B - související hospodářské potíže

 

Rozhodné období: 12. 3. 2020 - 28. 2. 2021

Příjem žádostí: od 6. 4. 2020 - 28. 2. 2021

 

Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.

 

Pro případy  překážek  v  práci  na straně  zaměstnavatele v  důsledku  souvisejících hospodářských  potíží zdůvodu  šíření  koronaviru  (významná  část  zaměstnanců nedorazila do práce, chybějí subdodávky nebo došlo k poklesupoptávky).

  • dle  druhu  překážky  pobírá  zaměstnanec náhradu  mzdy 60–100  %  průměrného výdělku;
  • příspěvek  zaměstnavatelům  60  % z vyplacené náhrady mzdy včetně  odvodů, max. však do výše 29.000,-Kč

Žádosti se podávají od 6.dubna 2020.

Bližší informace naleznete zde.

Formulář k vyplnění naleznete zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference