Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Inventura


Protože účtujeme způsobem B, tak nemůžeme zaúčtováním inventurních rozdílů ovlivnit náklady.

 

Zaúčtováním inventury přesuneme položky z nákladového účtu který eviduje položky na nákladový účet který položky neeviduje.

 

Pro lepší pochopení budeme uvažovat s následujícími skutečnostmi.

Nákup zboží  jsme účtovali na účet 504.01 (specifikace účtu: Skladové karty)

Inventurní rozdíly budeme účtovat na účet 504.09 (specifikace účtu: Bez specifikace)

 

Přecenění skladu

Před inventurou je nutno přecenit sklady.

Postup pro přecenění skladu naleznete v příslušné podkapitole.

 

Provedení inventury zásob

Po přecenění skladu zjistíme zůstatky jednotlivých položek v účetnictví. Ty zjistíme v menu Výkazy - Sklady - karta Zůstatek skladu

Vyplníme následující pole:

Sklad ke konci roku: Vyplníme daný rok

Sklad: 132.01

Stiskem tlačítka Najít se nám zobrazí zůstatek zásob

Stiskem tlačítka Vytvořit inventuru se vytvoří inventurní soupis.

Provedeme inventuru a rozdíl zapíšeme do pole Množství rozdíl

Inventurní soupis zaknihujeme.

 

Vytvoření knihy

Pro zaúčtování inventurních rozdílů potřebujeme vytvořit novou knihu.

Knihu vytvoříte v menu Nastavení - Knihy.

Tlačítkem Nový se zobrazí formulář kde vyplňte následující pole:

Název: Zde zadejte např. Inventura skladu

Typ: Sklad

Tlačítkem Vytvořit se vytvoří nová kniha která se současně zobrazí.

 

Na knize vyplňte položku Účet skladu: 504.01

Na knize vyplňte skladové pohyby:

Typ Text ProtiÚčet ProtiStrana Účtovat záporně Rodina Reklamace
Příjemka (strana MD) Příjemka - inventura zásob 504.09 MD Ano Ne Ne

Výdejka (strana D)

Výdejka - inventura zásob 504.09 MD Ne Ne Ne

 

Zaúčtování inventurních  rozdílů

Po provedené inventuře zaúčtujeme zjištěné inventurní rozdíly.

To musíme udělat proto aby stav zásob odpovídal skutečnosti.


Příklad:
Dle provedené inventury jsme zjistili
PoložkaA  chybí 2 ks (skladová cena 100,-)
PoložkaB  chybí 1 ks (skladová cena 50,-)
PoložkaC  přebývá 1 ks (skladová cena 60,-)

Text Množství Jednotka

Jednotková cena

Částka Účet Strana
Položka A -2 ks 100 -200 504.01 MD
Položka B -1 ks 50 -100 504.01 MD
Položka C 1 ks 60 60 504.01 MD
Inventura zásob - - - 240 504.09 MD

 


Inventuru zaúčtujeme v knize pro inventury.

Vytvoříme nový doklad v dané knize.

Jako skladový pohyb vybereme Inventuru.

Na daném dokladu Stiskneme tlačítko Nástroje a vybereme Import inventury.

Systém Delfy najde inventurní seznam pro daný rok a vytvoří účetní zápisy.

Daný doklad zaúčtujeme.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference