Pronájem pracovní síly

 

Pokud podnikatel nechce využít klasického zaměstnaneckého poměru, tedy nechce mít vlastní zaměstnance, má k dispozici obecně tyto tři zástupné alternativy:

  • podnikatel v roli zaměstnance,
  • dočasné přidělení zaměstnance
  • pronájem pracovní síly

 

Podnikatel v roli zaměstnance

Jedná se o tak zvaný Švarc systém. To díky tomu, že tento systém poprvé uplatnil pan Švarc, které všechny své zaměstnance převedl na OSVČ.

Díky tomu, se podstaně snížily všechny odvody z mezd.

 

Dle § 6 odst. 1 písm. a) ZDP,  se za příjmy ze závislé činnosti považují mj. i příjmy z blíže neurčeného poměru obdobného pracovně-právnímu poměru, v němž je poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu povinen dbát příkazů plátce.

Odtud lze pro daňové účely dohledat „závislou činnost“ i ve formálně obchodních vztazích mezi „samostatnými podnikateli“ často z řad bývalých zaměstnanců. Blíže viz např. Pokyn MF č. D-285.

 

Dočasné přidělení zaměstnance

Dočasné přidělení nalezneme zejména v § 43a zákoníku práce.

Předpokladem je dohoda všech zúčastněných subjektů (zaměstnance, dále zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, a zaměstnavatele, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen)

 

Pronájem pracovní síly

Jedná se o situaci, kdy zaměstnavatel pronajme svého zaměstnance jiné firmě.

Za tento pronájem dostává od firmy odměnu. Součástí odměny je nejen mzda zaměstnance, ale i náklady a zisk.

Mzdu zaměstnanec dostává od svého zaměstnavatele, nikoliv tedy od firmy, pro kterou právě pracuje.

 

Pronájem pracovní síly rozlišujeme na:

  • tuzemský pronájem
  • mezinárodní pronájem

 

O mezinárodní pronájem se jedná v případě, kdy pracovník a pronajímatel nejsou z České republiky.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference