Recyklační poplatky

 

Dne 1. ledna 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který nově definuje veškeré povinnosti spojené s rozšířenou odpovědností výrobců týkající se elektroodpadu v České republice.

Náklady za sběr a recyklaci je povinné uvádět jako samostatný údaj jasným a viditelným způsobem odděleně od konečné ceny výrobku, a to zejména na daňovém dokladu (příp. účtence, faktuře).

Výše příspěvku se uvádí ve vztahu k 1 kusu výrobku nebo 1 kilogramu prodávaných výrobků.

Do konce roku 2020 bylo na rozhodnutí dotyčných subjektů, zda příspěvek uvádět budou či nikoli.

 

Recyklační poplatek má zkratku PHE, což znamená Příspěvek na historická elektrozařízení.

 

Recyklační poplatek řeší Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.

Ministersto životního prostředí vydalo metodický pokyn, který naleznete zde.

 

Koho se povinnost týká

Povinnost se vztahuje na subjekty při prodeji či distribuci nových elektrozařízení a pneumatik, a to bez ohledu na to, zda jsou uváděny na trh samostatně nebo jako součást či příslušenství jiných výrobků. Z této povinnosti jsou vyjmuty přenosné baterie a akumulátory, u kterých se viditelný recyklační příspěvek naopak uvádět nesmí.

 

Co je elektroodpad

Do elektroodpadu spadají např. chladničky, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, ventilátory, klimatizace, vysavače, mikrovlnné trouby, remosky, grily, žehličky, topinkovače, fény, holicí strojky, fritovací hrnce, kulmy, elektrické zubní kartáčky, mobilní telefony a jejich příslušenství, sluchátka, mp3 přehrávače, fotoaparáty, radiobudíky, rádia, televizory, monitory, videa, DVD přehrávače, notebooky, PC, kopírky, tiskárny, videokamery, herní konzole, rotopedy a další sportovní trenažery

 

Náležitosti dokladu

Podle § 73, odst 1 výrobce nebo prodejce musí na dokladu (vydaná faktura, paragon) uvádět:

  • náklady (poplatek) které připadají na jeden kus nebo jeden kilogram nových elektrozařízení
  • a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu

 

Příklad na poplatek za ks:

Položka DPH množství jednotka jednotková cena celkem
Prodávaná položka A p21 1 ks 39.000,- 39.000,-
Poplatek Prodávaná pložka A p21 1 ks 20 20

 

Příklad na poplatek za kg (položka B váží 15 kg):

Položka DPH množství jednotka jednotková cena celkem
Prodávaná položka B p21 1 ks 39.000,- 39.000,-
Poplatek Prodávaná položka B p21 15 kg 1,- 15

 

DPH

Recyklační poplatek představuje v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vedlejší výdaj, který je součástí základu daně, a to bez ohledu na to, zda je fakturován jako zvláštní položka, či je zahrnut v ceně dodávky.
Sazba daně při fakturaci elektrického spotřebiče a poplatku bude vždy stejná dle sazby spotřebiče.

 

Delfy

Fungování recyklačního poplatku v Delfách naleznete zde.

 

Legislativa

 

§ 73 Oddělené uvádění nákladů

(1) Výrobce elektrozařízení, distributor a poslední prodejce jsou povinni při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.

(2) Odděleně uváděné náklady podle odstavce 1 nesmějí převýšit náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh nebo prokazatelný odhad předpokládaných nákladů v případě, že náklady výrobci elektrozařízení vzniknou až po tomto okamžiku. Plní-li výrobce elektrozařízení povinnosti stanovené tímto zákonem v kolektivním systému, určí se náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh podle výše příspěvku hrazeného provozovateli kolektivního systému podle § 46 odst. 1.

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti posledního prodejce podle cenových předpisů.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference