Nárok na odpočet DPH u majetku koupeného před registrací

 

Osoba povinná k dani která se stane plátce DPH má nárok na odpočet DPH u majetku nakoupenéo v období 12 měsíců před dnem registrace (§ 79 zákona o DPH).

 

Jedná se o následující majetek:

  • Drobný hmotný majetek
  • Investiční majetek
  • Zásoby (dle inventury ke dni registrace)

 

Drobný hmotný majetek

U tohoto majetku se uplatní DPH v celé výši která je uvedena na daňovém dokladu.

 

Dlouhodobý movitý majetek

U tohoto majetku se nárok na odpočet řídí dle toho, zda byl pořízen v kalendářním roce registrace nebo v roce předcházejícím (§ 79, odst. 2, § 78a odst.1 a § 78d odst. 2 zákona o DPH).

  • DPH v plné výši u majetku pořízeného v roce registrace
  • DPH ve výši 4/5 u majetku pořízeného v předcházejícím roce

 

Dlouhodobý nemovitý majetek

U tohoto majetku se nárok na odpočet řídí dle toho, zda byl pořízen v kalendářním roce registrace nebo v roce předcházejícím (§ 79, odst. 2, § 78a odst.1 a § 78d odst. 2 zákona o DPH).

  • DPH v plné výši u majetku pořízeného v roce registrace
  • DPH ve výši 9/10 u majetku pořízeného v předcházejícím roce

 

Zásoby

U tohoto majetku se uplatní DPH v celé výši která je uvedena na daňovém dokladu.

Jedná se pouze o zásoby, které jsou uvedeny ke dni registrace na skladě.

Nárok na odpočet je nutno doložit inventurním soupisem zásob.

K inventurnímu soupisu je třeba doložit daňové doklady o nákupu.

 

Způsob uplatnění odpočtu

Plátce má nárok na odpočet pouze při podání prvního dańového přiznání.

Nárok na odpočet se uvede v přiznání na řádku č. 45.

Na tomto řádku se uvede pouze DPH, základ daně se neuvádí.

 

Účtování

Účtování DPH je závislé na daném majetku u kterého nárok uplatňujeme.

Účtování probíhá vždy ke dni nároku na odpočet (nezávisle na tom, že jsme např. drobný majetek koupili v roce předcházejícím).

 

Doklad vytvoříme v interních dokladech.

Jako podklad pro interní doklad zkopírujeme dané faktury, ze kterých uplatňujeme nárok DPH.

 

Datum dokladu: Datum registrace.

Datum zdanitelného plnění: Datum registrace

 

Text Částka Účet Strana Poznámka
Odpočet DPH z nakoupeného drobného majetku -10.000.- 501.01 MD -
Odpočet DPH z investičního majetku 25.000,- 022.01 D přiřadíme k dané kartě
Nárok na odpočet DPH ke dni registrace 35.000,- 343 MD -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference