Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Placený svátek

 

Placené svátky jsou určeny především pro zaměstnance, kteří jsou placeni hodinovou nebo úkolovou mzdou.

Pokud připadne státní svátek na jejich pracovní den a nejsou v práci, zaměstnavatel jim musí svátek proplatit jako překážku v práci.

U zaměstnanců s měsíční mzdou se tato mzda v praxi zpravidla nekrátí, i když je možné i poskytování náhrady mzdy.

 

Placený svátek se neúčtuje pomocí nepřítomnosti, ale přímo předpisem při zpracování mezd.

 

Zákoník práce, § 115, Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

(1) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době.

Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.


(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

 

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

 

Nastavení předpisu pro placené svátky.

Položka Hodnota
Kód Svátek
Název Proplacený svátek
Typ mzdy Placené svátky
Jednotka hod.
Výpočet Průměr pro PPÚ
Zahrnout do základu daně Ano
Zahrnout do základu sociálního pojištění Ano
Zahrnout do základu zdravotního pojištění Ano
Zahrnout do průměrného výdělku Ne
Typ nepřítomnosti -
Omluvená absence -
Vyloučená doba -
Procento PV pro výpočet 100

 

Účtování:

Skupina Účet Strana
Zaměstnanec 521.01 MD
Společník 522.01 MD

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference