Leasing

 

Leasing je dlouhodobý pronájem s následnou koupí najaté věci.

Po dobu leasingu proanjímaný předmět zůstává ve vlastnictví pronajímatele.

 

Rozlišujem následující druhy leasingu

  • Operativní leasing
  • Finanční leasing
  • Zpětný leasing

 

Operativní leasing

Představuje takový druh leasingu, u kterého je délka pronájmu kratší než životnost pronajímaného majetku.

V tomto případě nájemce nemá po skončení leasingu právo na koupi daného majetku.

Tento druh leasingu využívají především podniky z důvodu zabezpečení potřebného majetku, pro který by po celou dobu jeho životnosti nebylo efektivní využití.

 

Finanční leasing

V tomto případě se jedná o dlouhodobý pronájem majetku, kdy pronajímatel převádí na nájemce rizika a výnosy spojené s fungováním daného zařízení.

Po skončení leasingové smlouvy má nájemce právo na odkup daného majetku.

 

Zpětný leasing

Zpětný leasing představuje prodej vlastního majetku leasingové společnosti a následné uzavření leasingové smlouvy na tento majetek.

Pronajmeme si náš původní majetek.

Cílem tohoto leasingu je získat dostatek provozního kapitálu.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference