Cenné papíry u fyzických osob

 

 

Sociální pojištění

Z prodeje cenných papírů se neplatí sociální pojištění.

 

Zdravotní pojištění

Z prodeje cenných papírů se neplatí zdravotní pojištění.

 

Daň z příjmů

Zdanění cenných papírů u fyzických osob řeší § 4 odst. 1 písm. v) a w) zákona o daních z příjmů.

 

1. Celkové příjmy v daném roce do 100.000,- Kč

Příjem je osvobozen od daně z příjmů v případě, že příjmy z prodeje cenných papírů nepřesáhly 100.000,- Kč ročně (viz § 4 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů).

V tomto případě jsou všechny příjmy osovobozeny a nemusíme zkoumat další podmínky.

Pozor, pod pojmem příjem se rozumí částka, za jakou jste cenné papíry prodali, nikoliv zisk.

 

2. Celkové příjmy v daném roce nad 100.000,- Kč

Pokud jsme dosáhli v daném roce příjmů vyšších než 100.000,- Kč, musíme posuzovat jednotlivé nákupy a prodeje samostatně.

Aby byly příjmy osovobozeny, musí být splněny následující podmínky:

  • Cenné papíry nesmí být zahrnuty v obchodním majetku fyzické osoby
  • Cenné papíry prošly časovým testem

 

Časový test je doba mezi nákupem a prodejem daného cenného papíru.

Od roku 2014 je časový test pro osvobození od daně z  příjmů stanoven na 3 roky. Tatnto časový tets platí pro cenné papíry nakoupené po 1.1.2014.

 

Daňové přiznání

Příjmy které nejsou osvobozené patří do režimu § 10 zákona o daních z příjmů.

Poplatník je povinen podat daňové přiznání, a to i v případě, když nákupní cena byla vyšší než cena prodejní (poplatník dosáhl ztráty).

Případná ztráta z prodeje cenných papírů nesnižuje celkový základ daně z příjmů. To znamenám že tuto ztrátu nelze započíst na příjmy z podnikání nebo zaměstnání.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference