Příspěvek na penzijní a životní pojištění

 

Zaměstnavatelé mohou přispívat svým zaměstnancům na životní pojištění nebo penzijní připojištění.

Tento příspěvek je do maximální hranice daňově zvýhodněný.

Od ledna 2013 je stanovena maximální hranice příspěvku ve výši 30.000,- ročně.

 

Zaměstnanec

Příspěvek zaměstnavatele do maximální hranice je pro zaměstnance osvobozený příjem od daně z příjmů ze závislé činnosti (zákon o dani z příjmů § 6, odst.9, písmeno p).

 

Z příspěvku zaměstnavatele se do maximální hranice neplatí sociální ani zdravotní popjištění.

 

Zaměstnavatel

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance je vždy daňově uznatelný náklad.

Zde se žádná maximální hranice neuplatňuje.

 

Příspěvek do maximální roční hranice je také osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění.

 

Aby byl příspěvek zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem, musí být tento příspěvek sjednán v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě, ve vnitřním předpisu nebo v jiné smlouvě (viz. § 24 odst.2 písm.j) bod 5 zákona o daních z příjmů).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference