Vratné obaly

 

Vratným obalem se rozumí obal, u kterého je zaručeno vrácení úplaty, za kterou byl pořízen.

Vratným obalem se rozumí obal, u kterého je zaručeno vrácení úplaty, za kterou byl pořízen. Jedná se například o lahve, sudy, přepravky, lahve na plyn nebo palety. Z pohledu zákona o DPH podléhá zdanění pouze první uvedení vratného obalu spolu se zbožím na trh. Pokud například sklárna vyrobí lahve a ty prodá pivovaru, aby v těchto lahvích pak prodával pivo, prodá lahve s DPH a pivovar si zároveň může uplatnit nárok na odpočet daně. Když ale pivovar dále prodá pivo v lahvích do obchodu, na lahve jako na vratný obal DPH neuvalí. Tento obchodník pak aplikuje speciální režim pro vratné obaly, kdy sleduje během roku počet prodaných a vrácených obalů a na konci roku odvede DPH pouze z těch obalů, které mu nebyly vráceny.

Všichni ostatní kupující v řetězci láhve se zbožím nakupují a dále prodávají bez DPH. Pokud ale daň chybně k ceně vratného obalu zahrnou, další článek v řetězci nemůže uplatnit nárok na odpočet daně.

 

Uvedení obalu na trh

Uvedením obalu na trh se rozumí poskytování vratných obalů plátcem, který je na počátku celého řetězce dodání vratných obalů spolu se zbožím a vracení vratných obalů, jedná se o výrobce např. pivovar, sodovkárnu apod., či dovozce zboží, kteří uvádějí zboží ve vratných obalech na trh.

 

Dodání vratného obalu

Dodání vratného obalu, který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu za úplatu, pokud je tato úplata přímo vázána k vratnému obalu a kupujícímu je při dodání zboží zaručeno vrácení této úplaty v plné výši po vrácení vratného obalu, se podle § 13 odst. 9 písm. d) ZDPH nepovažuje za dodání zboží.

DPH

Z pohledu zákona o DPH podléhá zdanění pouze první uvedení vratného obalu spolu se zbožím na trh.

 

Finanční správa vydala k problematice DPH u vratných obalů 2 metodiky.

Metodiku z 20.ledna 2005 naleznete zde.

Metodiku z 28.dubna 2004 naleznete zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference