Prodej osobního automobilu

 

V průběhu let se měnily podmínky pro DPH při pořízení a prodeji osobních automobilů.

 

Prodej osobního automobilu pořízeného po 1.4.2009 v tuzemsku

Při prodeji osobního automobilu, pořízeného po 1.4.2019, je nutné odvést DPH.

V případě, že automobil plátce pořídil od neplátce (nebo soukromé osoby), musí při jeho prodeji odvést DPH.

Oporu najdeme v zákoně o DPH § 2: dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku je obecně předmětem daně.

Pokud zákon nestanoví výjimku nebo nestanoví, že se jedná plnění osvobozené od daně, tak je nutné u takového dodání zboží uplatnit daň z přidané hodnoty na výstupu.

V tomto případě ani nelze uplatnit "zvláštní režim" pro obchodníky s použitým zbožím a to z tohoto důvodu, že automobil nebyl pořízen za účelem dalšího prodeje (viz § 90 odst.1, písm. c) zákona o DPH).

 

Prodej osobního automobilu pořízeného před 1.4.2009 v tuzemsku

Do 1.dubna 2009 nebylo možné při pořízení osobního automobilu uplatnit nárok na odpočet DPH.

V případě, že dochází k prodeji těchto osobních automobilů, tak se jedná o osvobozené plnění.

Oporu najdeme v zákoně o DPH § 62 odst.2:

Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, při jehož pořízení neměl plátce právo na odpočet dle § 72 odst.4.

V případě, že prodáváte svůj automobil, který jste pořídili před 1.4.2009 od plátce DPH, tak při jeho prodeji se jedná o osvobozené plnění.

 

Otázka ale je v případě, že jste daný automobil před rokem 2009 nepořídili Vy, ale pořídil ho jiný plátce a Vy jste ho pořídili již jako auto ojeté.

Odpověď nám poskytne paní Olga Holubová, daňový poradce č. 367, která se snažila o jednotný výklad a ministerstvo financí s jejím výkladem souhlasilo:

283/16.09.09 - Prodej osobního automobilu po 1. dubnu 2009 - výklad odstavce 3. přechodných ustanovení zákona č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon o DPH

Podle tohoto ustanovení je osvobozen prodej osobního automobilu, u něhož nemohl být uplatněn nárok na odpočet daně na vstupu podle § 75 odst. 2 zákona o DPH účinného před 1.4.2009, a to jak první, tak jakýkoli následující prodej, neboť automobil neztrácí dalším prodejem svůj status (tj. vymezení v bodech 1 a 2 přechodných ustanovení). Splnění zákonné podmínky pro osvobození je plátce povinen přiměřeným způsobem prokázat.

 

Jak to bude s automobilem pořízeným před 1.4.2009 od neplátce?

V komentáři k §62 zákona o DPH autoři uvádějí, že "stejně bude plátce postupovat tehdy, jestliže nakoupí ojetý osobní automobil pro své použití od jiného plátce nebo od neplátce. Při pozdějším prodeji bude toto plnění osvobozeno od daně."

 

Zvláštní režim při prodeji ojetého vozidla

Při prodeji ojetého automobilu pořízeného obchodníkem za účelem dalšího prodeje lze uplatnit zvláštní režim.

MF vydalo k této situaci pokny, který naleznete zde.

 

Prodej ojetého dopravního prostředku EU

Prodej ojetého dopravního prostředku do jiného členského státu podléhá stejnému režimu, jako dodání zboží.

 

Prodej plátci DPH

Prodej bude od daně osvobozen. Na dokladu bude napsáno "Daň odvede zákazník"

 

Prodej neplátci DPH

Dodání ojetého vozidla do jiného členského státu osobě neregistrované k dani je podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o DPH  předmětem daně a podléhá dani na výstupu.

Prodej bude zdaněn tuzemskou daní.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference