Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Karta Nastavení osoby

 

 Osobanastaveni

Obchodník

Větší firmy mají pro každého zákazníka svého obchodníka.

Do tohoto pole můžete vyplnit Vašeho obchodníka (zaměstnance), který se o daného zákazníka stará.

 

V analýzách můžete analyzovat tržby nebo jakékoliv jiné údaje dle jednotlivých obchodníků.

Toto je velice užitečné, pokud mzdovou složkou obchodníka jsou prodeje svým zákazníkům.

 

Můžete vytvářet upomínky pohledávek (události) kde zodpovědná osoba je obchodník pro daného dlužníka.

 

Splatnost faktur

Zadáním počtu dnů splatnosti faktur získáte následující funkčnost.

 

Při vytvoření vydané faktury pro danou osobu se datum splatnosti automaticky stanoví dle počtu dnů zadané na osobě.

 

Povolený kredit

Povolený kredit umožňuje jednotlivým odběratelům nastavit částku povoleného kreditu.

 

Čerpaný kredit se počítá jako součet:

  • Neuhrazených pohledávek
  • Nedodaných zakázek

 

V případě překročení povoleného kreditu, systém Delfy při zadání této osoby na dokladu nebo při vytváření nového obchodního případu zobrazí formulář s varováním, že zákazník překročil povolený kredit.

 

Výši povoleného kreditu je možno také nastavit globálně.

Globální kredit se nastavuje na firemním nastavení.

Povolený kredit na osobě má přednost před globálním kreditem.

Teprve v případě, že osoba nemá povolený kredit zadán, vezme se kredit globální.

 

Pokud do povoleného kreditu napíšete nulu, znamená to, že zákazník nemá povolený kredit žádný.

 

Firemní účet při prodeji

Pokud zadáte firemní účet, tak při vystavení faktury pro danou osobu se na fakturu doplní zadaný účet.

 

Příklady využití

Máte dva firemní účty.

Jeden v Kč a druhý v EUR.

Nechcete, aby zahraniční odběratelé platili na účet vedený v Kč (bankovní ztráty).

Pro zahraniční odběratele můžete nastavít firemní účet v EUR.

 

Typ plnění při nákupu

Zaškrtnutím tohoto pole získáte následující funkčnost.

Při vytváření poptávky nebo objednávky pro danou osobu se do obchodního případu převezme zadaný typ plnění.

 

Tato funkce zabraňuje chybám obchodníků při vytváření obchodních případů.

 

Příklad

Máte dodavatele z Evropské unie.

Od dodavatele pravidelně objednáváte zboží.

Na osobě můžete zadat typ plnění Nákup zboží a služeb z EU od plátce DPH.

 

Typ plnění přo prodeji

Zaškrtnutím tohoto pole získáte následující funkčnost.

Při vytváření nabídky nebo zakázky pro danou osobu se do obchodního případu převezme zadaný typ plnění.

 

Tato funkce zabraňuje chybám obchodníků při vytváření obchodních případů.

 

Příklad

Máte zákazníka v Evropské unii.

Zákazníkovi pravidelně dodáváte zboží.

Na osobě můžete zadat typ plnění Prodej zboží a služeb do EU plátci DPH.

 

Měna

Zadáním měny získáte následující funkčnost.

Při vytváření obchodních případů pro danou osobu se převezme zadaná měna.

 

Tato funkce zabraňuje chybám obchodníků při vytváření obchodních případů.

 

Příklad

Máte dodavatele nebo odběratele z Evropské unie.

Obchodní případy a fakturace je v EUR.

Na osobě můžete zadat měnu EUR.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference