Penzijní pojištění

 

Při uzavření smlouvy o penzijním pojištění, dochází k možnosti snížit základ daně (viz. § 15 odst.5 zákona o dani z příjmu).

 

Způsob výpočtu zdaňového zvýhodnění je závislý na typu uzavřené smlouvy:

 • Penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • Penzijní pojištění
 • Doplňkové penzijní spoření

 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Od daňového základu si můžete odečíst příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, které přesáhly částku 12 000 Kč, max. 24 000 Kč.

U penzijního připojištění lze od základu daně za uplynulý rok lze odečíst zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem snížené o 12.000 Kč.

Příspěvky se snižují o 12.000.- protože do této částky stát poskytuje státní příspěvek a kdyby ještě k tomu poskytoval daňové zvýhodnění, jednalo by se dvojí podporu.

 

Příklad:

Platby zaměstnance byly za rok ve výši 18.000 Kč.

Snížení základu daně = 18.000 Kč -  12.000 Kč =  6.000 Kč.

 

Penzijní pojištění

U penzijního pojištění lze od základu daně za uplynulý rok lze odečíst zaplacené příspěvky, maximálně 12.000 Kč.

Aby se dalo použít daňové zvýhodnění, musí smlouvat dodržet následující podmínky:

 • výplata plnění z pojištění je minimálně po 60 měsících (smlouva musí trvat alespoň 5 let)
 • výplata může být nejdříve vyplacena v roce dosažení 60 let poplatníka

 

Příklad:

Platby zaměstnance byly za rok ve výši 18.000 Kč.

Snížení základu daně = 12.000 Kč.

 

Doplňkové penzijní spoření

U doplňkového penzijního spoření lze od základu daně za uplynulý rok lze odečíst zaplacené příspěvky, maximálně 12.000 Kč.

 

Jak uplatnit snížení daně

Příslušný penzijní fond vždy na začátku roku zasílá občanům, kteří si mohou snížit svoji daňovou povinnost, potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Potvrzení je nutné přiložit k daňovému přiznání nebo v případě ročního zúčtování předat mzdové účetní do 15. února.

 

Snížení daňové povinnosti díky zaplaceným příspěvkům na penzijní připojištění lze provést dvojím způsobem:

 • v daňovém přiznání
 • ročním zúčtování u zaměstnavatele.

 

Řádné ukončení smlouvy

Při řádném ukončení smlouvy je možno čerpat peníze dvěma způsoby:

 • jednorázová výplata
 • doživotní penze

 

Jednorázová výplata

Při jednorázové výplatě dojde ke zdanění zisku a příspěvku zaměstnavatele ve výši 15% které strhne penzijní fond.

Jedná se o srážkovou daň, občan dostane již "čisté" peníze a daný příjem nikde neuvádí.

 

Příklad:

Příspěvek placený občanem: 100.000,-

Příspěvek zaměstnavatele: 200.000,-

Zisk: 50.000,-

Výplata ve výši 350.000,-

Daň: (200.000 + 50.000) * 0,15

 

Jak se vyhnout zdanění příspěvků

Pokud se chcete vyhnout zdanění, je dobré před koncem smlouvy přejít na doplňkové penzijní spoření.

V novém spoření si totiž můžete zvolit výplatu penze na určenou dobu, minimálně na tři roky.

Protože se jedná o výplatu penze a nikoliv jednorázovou platbu, tak se tyto platby nedaní.

Nedostanete sice peníze hned, minimálně v průběhu tří let, ale zase se vyhnete zdanění.

 

Doživotní penze

V případě doživotní penze k žádnému zdanění nedochází.

V tomto případě, ale občan nemá jistotu, že obdrží všechny naspořené peníze.

V případě smrti se "nevyčerpané" peníze nedědí.

 

Předčasné ukončení smlouvy

Při předčasném zrušení nemá klient nárok na státní příspěvky.

Při delším spoření se přitom nemusí jedna o nízkou částku, vždyť při minimální měsíční úložce 500 Kč je státní příspěvek 1 800 Kč za rok (150 Kč x 12 měsíců).

 

Při předčasném ukončení smlouvy se daní:

 • odbytné
 • čerpané daňové úlevy

 

Zdanění odbytného

Vyplacené odbytné se daní srážkovou daní ve výši 15%.

Základ pro výpočet daně v tomto případě se stanoví jako rozdíl odbytného a zaplaceného pojistného.

Z výsledné částky pak přímo pojišťovna odvede 15% daň. (viz. § 36, odst.2, písm. s) zákona o daních z příjmů).

 

Dle § 8, odst.7 zákona o daních z příjmů, je nutno zdanit také všechny příspěvky zaměstnavatele.

Základem daně je pak odbytné snížené o zaplacené pojistné pojistníkem a celá suma pojistného hrazeného zaměstnavatelem (pokud zaměstnavatel přispíval).

 

Zdanění daňových úlev

Při předčasném ukončení penzijního pojištění se všechny daňové úlevy za všechny roky musí dodanit (viz. § 5, odst.5 Zákona o daních z příjmů).

Částky, o které si poplatník v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného snížil základ daně se pak stává ostatním příjmem (§ 10) ve zdaňovacím období, ve kterém došlo ke zrušení smlouvy.

 

Postup:

Všechny částky, které poplatník každý rok odečítal od základu daně, v souhrnu uvede do tzv. ostatních příjmů (§ 10 zákona) v příloze číslo 2 přiznání.

Žádné výdaje k tomuto příjmu nemůže poplatník použít.

Jde současně o dílčí základ daně, který přenese do řádku 40 na druhé straně přiznání.

 

 

Státní příspěvek

Při uzavřené smlouvě o penzijním připojištění pojistník dostává státní příspěvek.

Tento příspěvek je závislý na měsíční úložce.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference