Dohoda o provedení práce

 

§ 7a zákona č.187/2006 o nemocenském pojištění.

 

(1) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10.000 Kč.

 

(2) Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován zaměstnavatelem započitatelný příjem z dohody o provedení práce ve výši uvedené v odstavci 1; ustanovení § 7 odst. 3 platí zde obdobně.

 

(3) Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je účasten pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod podle odstavce 2 dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku uvedenou v odstavci 1; zaměstnanec je účasten pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele.

 

Více dohod u jednoho zaměstnavatele

Pokud má zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více dohod které v součtu přesáhnou rozhodnou hranici, platí se z nich sociální pojištění.

 

Z hlediska sociálního pojištění se pro posouzení limitu 10 000 korun odměny vyplacené na dohody o provedení práce stejným zaměstnavatelem v jednom měsíci jednomu zaměstnanci sčítají, tj. posuzují se v úhrnu.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference