Zrušení opravné položky

 

Rušení opravné položky provádíme v roce, kdy je pohledávka promlčena nebo zaplacena.

 

Promlčení pohledávky

V obchodních závazkových vztazích, vzniklých po 1.1.2014, se ohledně promlčení použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ - nový občanský zákoník).

Promlčecí lhůta dle nového občanského zákoníku byla počínaje 1.1.2014 zkrácena na:

  • 3 roky - subjektivní lhůta

Podle nového občanského zákoníku promlčení počíná běžet ode dne, kdy nastala splatnost faktury.

Pokud je sjednáno plnění ve splátkách, posuzuje se promlčení u každé splátky samostatně

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference