Příspěvek na kulturu, sport a rekreaci

 

Jedná se o nepeněžitý benefit.

Z poskytnutého příspěvku, do maximáln výše)  zaměstnanec neplatí daň z příjmů ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Firma si daný příspěvek nemůže zahrnout do daňových nákladů, jedná se výhradně o nedaňový náklad.

Výši maximální částky pro daný rok najdete v kapitole Roční parametry.

 

Pokud by byl příspěvek na rekreaci větší než limit, částka nad rámec osvobození, by podléhala u zaměstnance zdanění a odvodům na soc. a zdrav. pojištění.

Pro zaměstnavatele by ale celá částka byla nedaňovým nákladem.

 

Způsob poskytnutí příspěvku

Příspěvek musí být vyplácen nepeněžně (t.j. zaměstnanec nesmí obdržet peníze).

Pokud zaměstnanec peníze obdrží (ať již v hotovosti nebo bankou), nejedná se o nepeněžní příspěvek a celá tato částka podléhá jak zdanění, tak i odvodům na soc. a zdrav. pojištění.

Pro zaměstnavatele by ale celá částka byla nedaňovým nákladem.

Tutu podmínku jednoznačně určuje zákon kdy celý odstavec začíná slovy nepeněžní plnění..

 

Sociální pojištění zaměstnance

Do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení nevstupuje  hodnota poskytnutých nepeněžních plnění, která nepodléhají dani z příjmu fyzických osob.

Jedná se zejména o:

  • příspěvky na závodní stravování, případně na stravenky
  • příspěvky zaměstnavatele pracovníkovi na širokou škálu kulturních, sportovních, výchovných potřeb a rekreaci.

 

Účtování

Příspěvek na kulturu, sport a rekreaci účtujeme na daňově neuznatelný účet

528.N - Ostatní sociální náklady.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference