Ukončení zaměstnání

 

Při ukončení zaměstnání je nutno provést následující úkony:

 • Odhlásit zaměstnance z ČSSZ
 • Odhlásit zaměstnance ze zdravotní pojišťovny
 • Vystavit ELDP
 • Vystavit zápočtový list (viz kapitola Potvrzení o zaměstnání)
 • Vystavit potvrzení o příjmech
   
   

Způsob ukončení pracovního poměru

Ke skončení pracovního poměru může dojít

 • jednostranným úkonem jednoho z účastníků pracovní smlouvy - výpovědí
 • úkonem učiněným oběma účastníky - dohodou
 • na základě jiných právních skutečností.


Pracovní poměr může skončit:

 • dohodou
 • výpověd,
 • okamžitým zrušením
 • zrušením ve zkušební době
 • uplynutím sjednané doby
 • u cizinců odnětím povolení k pobytu, vyhoštěním či uplynutím doby platnosti povolení k zaměstnání
 • smrtí zaměstnance
 • smrtí zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou (§342 ZP).

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference