Dotace neziskových organizací

 

Dotace jsou nenávratně poskytnuté prostředky z veřejných rozpočtů.

Dle §18a zákona o daních z příjmů dotace nejsou předmětem daně.

 

Dotace rozlišujeme na:

  1. na krytí nákladů na provozní činnost
  2. na pořízení investičního majetku

 

Dotace na krytí nákladů

§ 27 vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Výnosová položka „provozní dotace“ obsahuje dotace, pokud jsou určeny na provozní činnost účetní jednotky.

Daná dotace není příjmem z dané činnosti.

Z tohoto důvodu neúčtujeme na žádnou činnost.

 

Operace Částka Účet Strana
1.
Přijetí dotace bankou 1.000 211 D
Přijetí dotace bankou 1.000 346 MD
2.
Zúčtování dotace 1.000 346 MD
Zúčtování dotace 1.000 691 D

 

Dotace na pořízení investičního majetku

§ 18 vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Položka „vlastní jmění“ obsahuje i dotace, pokud byly přijaty jako zdroj pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

 

Účtování dotací na pořízení majetku je u neziskových organizací odlišné (vůči komerčním firmám).

  • dotace nesnižuje vstupní cenu majetku
  • dotace zvýší vlastní jmění organizace
  • dotace se do výnosů umořuje postupně v souvislosti s odpisy pořízeného majetku

 

Dotace se rozpouští v závislosti na výši odpisů majetku.

Dotace tvoří určité procento z pořizovací ceny majetku.

Pokud je to např. 50%, tak se bude dotace rozpouštět ve výši 50% odpisů.

Pokud je to např. 100%, tak se bude dotace rozpouštět ve stejné výši jako jsou odpisy. 

 

Daná dotace není příjmem z dané činnosti.

Z tohoto důvodu neúčtujeme na žádnou činnost.

 

Příklad

Organizace dostala dotaci na nákup čerpadla.

Čerpadlo stálo 200.000,-, doba odepisování čerpadla je 5 let.

Dotace byla poskytnuta ve výši 50% z ceny čerpadla.

 

Operace Částka Účet Strana
1.
Nárok na dotaci 100.000 901 D
Nárok na dotaci 100.000 348 MD
2.
Odpis čerpadla v 1.roce 25.000 082 D
Odpis čerpadla v 1.roce 25.000 551 MD
3.
Zúčtování dotace v 1.roce odpisů (50% z odpisů) 12.500 901 MD
Zúčtování dotace v 1.roce odpisů (50% z odpisů) 12.500 649 D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference