Nastavení EET

 

Nastavit EET v aplikaci můžete až poté,co jste si stáhli do zařízení certifikát p12.

 

UPOZORNĚNÍ:

Certifikát se do zařízení uloží jako soubor, certifikát se neinstaluje.

 

Nastavení pro EET má v aplikaci eÚčtenka má 4 kroky:

 • Vyplnění DIČ
 • Nastavení provozovny
 • Nastavení EET
 • Ověření komunikace s portálem EET

 

Vyplnění DIČ

DIČ je daňové identifikační číslo a mají ho všichni podnikatelé (nezávisle na tom, zda jsou plátci DPH nebo nikoliv).

DIČ Vám přidělil finanční úřad.
U fyzických osob je tvořen z CZ + rodné číslo.
 
DIČ je na účtence povinná položka ze zákona.
Bez něho nelze účtenku odeslat (server MF ji nepřijme).

DIČ vyplníte v menu Firma, karta Údaje.

 

Nastavení provozovny

Nastavení provozovny provedete v menu Firma na kartě Provozovny.

Kliknutím na vybranou provozovnu zobrazte její detail.

 

Označení provozovny

Jedná se o povinnou položku.

Označení provozovny je číslo, které Vám přidělilo Ministerstvi financí při registraci na daňovém portálu.

 

Režim tržby

Na každé provozovně zaškrtněte zda se jedná o běžný nebo zjednodušený režim.

Zjednodušený režim musíte mít povolen finančním úřadem.

 

Nastavení EET

Nastavení provedete v menu EET na kartě Nastavení.

 

Režim EET

Režim má následující volby:

 • Vypnuto (nedochází k žádnému ověření tržeb)
 • Ověřovací (slouží k vyzkoušení, zda máte EET dobře nastaveno)
 • Ostrý (dochází ke skutečné registraci, na účtence bude FIK)

 

Ostrý provoz musíte zapnout ten den, od kterého musíte dle Vašeho oboru podnikání začít ověřovat EET.

 

Certifikát

Existují dvě možnosti jak dostat certifikát do aplikace

 • stažení z cloudu
 • výběr ze zařízení

 

Stažení z cloudu

Stiskněte vpravo nahoře piktogram obláček se šipkou dolů.

V případě, že máte uložený certifikát v cloudu, tak se certifikát do aplikace přenese.

Jedná se o nejjednoduší způsob.

 

Výběr ze zařízení

Pokud jste si stáhli certifikát do zařízení, tak stiskněte Vybrat certifikát.

Otevře se Vám seznam se soubory v adresáři Download.

Najděte příslušný certifikát, který má příponu p12.

Cerifikát vyberete stisknutím čtverečku (čtvereček se zaškrtne).

Současně se volba SELECT změní na SELECT(1).

Po vybrání certifikátu stiskněte vpravo volbu SELECT(1).

Po úspěšném výběru se vybraný cerifikát zobrazí místo textu Vybrat certifikát.

 

Po výběru certifikátu doporučujeme provést jeho zálohu do cloudu.

Stiskněte vpravo nahoře piktogram obláčku se šipkou nahoru.

 

Heslo k certifikátu

Do pole Heslo k certifikátu napište Vaše heslo.

Jedná se o heslo k soukromému klíči, které jste zadali při generování daného certifikátu.

 

Název pokladny

Jedná se o povinnou položku.

Každá Vaše pokladna musí mít v rámci firmy jedinečné označení, aby bylo možno identifikovat kde byla tržba uskutečněna.

Navrhujeme zadat následující kódy:

 • pok01
 • pok02
 • pok03
 • ...

 

Příklad:

Máte tablet s označením pok01, tablet se pokazí, koupíte tablet nový.

Na novém tabletu bude kód pok02 (a číselná řada účtenek začne od jedničky).

 

Ověření komunikace s portálem EET

Po nastavení EET si můžete vyzkoušet, zda EET máte dobře nastaveno.

Zkoušku provedete stisknutím tlačítka Ověření komunikace s portálem EET

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference