Práce v zahraničí a zdravotní pojištění

 

Podminky zdravotního pojištění se mění podle toho zda:

  • pracujete v EU
  • pracujete mimo EU

 

Práce v zemích EU

V Evropské unii (navíc ještě Srbsko, Severní Makedonie, Černá Hora, Turecko) nemůže být jedinec pojištěn v několika zemích najednou.

Ve chvíli, kdy budete vědět, že nastupujete do práce v cizině, je nutné se od data nástupu do práce se odhlásit u české zdravotní pojišťovny, a naopak se přihlásit v zemi, kde je práce vykonávána.

Odhlášení z českého zdravotního pojištění se může udělat i dodatečně. Zde však může vzniknout problém, kdy vám může chybět zdravotní pojištění.

Zároveň s odhlášením musíte vrátit průkaz zdravotního pojištění, protože jako účastník systému zdravotního pojištění jiného státu EU nesmíte čerpat zdravotní péči na účet své české pojišťovny. Dostanete tamní průkaz pojištěnce.

Pokud pracujete pouze na území jednoho státu, je státem pojištění vždy tento stát. Nehraje roli, kde bydlíte, kde má sídlo zaměstnavatel, nebo dle jakých předpisů je uzavřena pracovní smlouva. Prací se v tomto smyslu myslí zaměstnání, nebo samostatná výdělečná činnost.

 

Po ukončení práce je třeba se zase odhlásit v cizině a přihlásit se ke zdravotním odvodům u nás.

 

Důležité je vědět, že zdravotní pojištění následuje pracovní poměr.

I když tedy v České republice současně podnikáte, tak tato skutečnost žádný vliv nemá.

 

Formulář pro odhlášení naleznete u své zdraviotní pojišťovny.

 

Zdravotní pojištění brigádníků v zahraničí

Existují i výjimky, kdy je člověk sice v některé zemi EU výdělečně činný, ale vzhledem k místní legislativě tam není na základě této výdělečné činnosti i zdravotně pojištěn – například to mohou být brigádníci nebo au-pair.

V tomto případě zůstává účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění a musí si v Česku platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů.

V zemi EU pak má na základě svého českého průkazu pojištěnce (EHIC) nárok na poskytnutí nezbytné péče.

 

Práce mimo EU

Při krátkodobém pobytu v zahraničí (méně než 6 měsíců) je pojištěnec nadále účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění, je povinen platit pojistné a plnit veškeré povinnosti dané zákonem.

Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje podle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. pouze nepřetržitý pobyt v cizině, který trvá déle než 6 měsíců.

Pokud osoba splní následující tři podmínky, je vyňata ze zdravotního pojištění v ČR.

  1. Nepřetržitý pobyt v cizině potrvá nejméně 6 měsíců.
  2. Zdravotní pojištění v cizině potrvá po celou dobu pobytu v cizině.
  3. Na pracoviště VZP bylo doručeno písemné Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině.

Pro podnikatele a OSVČ samozřejmě platí, že pokud nepřeruší své podnikání, tak se nemohou od zdravotní pojišťovny odhlásit, a to ani v případě, že odjíždí z České republiky na dlouhodobý pobyt.

 

Zároveň je ale důležité zmínit, že občané České republiky mají povinnost být každý den v roce pojištěni. Během doby, kdy jste odhlášeni od české zdravotní pojišťovny, máte povinnost být pojištěni někde jinde. Pro tyto případy postačí standardní cestovní pojištění.

Při opětovném přihlašování na českou zdravotní pojišťovnu po našem návratu ze zahraničí, budeme vyzváni, abychom doložili smlouvu o pojištění za dobu, kdy jsme nebyli pojištěni v ČR. Pokud toto pojištění nedoložíme, bude nám zpětně naúčtováno od české pojišťovny.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference