Licence

 

V případě poskytnutí licence nebo patentu apod., se jedná o poskytnutí služby, u níž se místo plnění při poskytnutí služby jiné osobě povinné k dani (resp. osobě registrované k dani) určuje podle § 9 odst. 1 zákona o DPH.

 

Poskytnutí licence podnikateli

Místo plnění je místo, kde má příjemce služby sídlo, místo podnikání nebo provozovnu.

 

Poskytnutí licence zahraniční osobě nepovinné k dani

Jedná se o osobu, která není usazena v EU (viz. § 4 odst.1 písmeno g) zákona o DPH.

Osoba nepovinná k dani znamená, že se jedná o soukromou osobu (t.j. nepodnikající).

 

§ 10h odst. 1: „Místem plnění při poskytnutí služby zahraniční osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo pobytu, pokud jde o:
  a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného práva,

 

Příklady

1. Prodáváme licenci do Číny firmě.

Místo plnění je v Číně (určíme dle základního pravidla)

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference