Hmotný movitý majetek

 

Hmotný majetek, lépe řečeno dlouhodobý hmotný majetek, patří v podniku mezi aktiva, majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než 1 rok.

 

Dlouhodobý majetek se díky této své vlastnosti postupne opotřebovává a toto opotřebení je vyjádřeno odpisy

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference