Přijaté dary a příspěvky

 

Při účtování daru je třeba připomenout, že dary nejsou předmětem daně.

Náklady, které jsme uhradili pomocí daru, nejsou také daňově uznatelné.

 

Přijaté dary účtujeme účtujeme na účet 682 - Přijaté příspěvky.

Doporučujeme založit analytiku např. 682.09N - Přijaté dary

 

Přijaté dary nejsou příjmem z dané činnosti.

Přijaté dary jsou pouze zdrojem krytí, abychom mohli danou činnost (dětský den), uskutečnit.

Z tohoto důvodu přijaté dary neúčtujeme na žádnou činnost (středisko).

Abychom ale mohli zjistit ziskovost dané akce (dětský den...), tak můžeme účtovat na zakázku.

 

Přijaté dary od obce

Někdy na pořádání akce poskytne příspěvek obec.

 

Příklady:

  • Příspěvek na hody.
  • Příspěvek na dětský den.
  • Příspěvek od obce (platba autobusu)  na zájezd

 

Středisko: -

Zakázka: daná akce

Činnost Text Částka Účet Strana Poznámka
dar+ Nabytí daru 10.000 682.09N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 10.000 211 MD -

 

Přijaté peníze od občanů při pořádání akcí

Dobrovolní hasiči často pořádají ve své obci kulturní akce.

  • Hody
  • Masopust
  • ...

 

Při těchto akcích nezřídka občané přispívají finančními dary.

Při hodech nebo masopustu se obchází místní obec.

V každém domě se zazvoní, pozve se na večerní zábavu.

Občané při této příležitosti poskytnou finanční obnos.

 

Dle našich zkušeností bývá docela obtížné identifikovat o jaký druh příjmu se vlastně jedná.

Rozlišení zda jde o dar nebo jiný příspěvek má přitom veliký dopad na účtování a následné zdanění.

Po mnoha diskuzích se přikláníme k názoru, že o dar se nejedná.

 

Zdůvodnění:

Dar se definuje jako plnění, které nemá protiplnění.

To znamená, že dárce za poskytnutý dar (peníze), nic neobdrží.

 

V tomto případě, ale mají poskytnuté peníze spíše formu "dobrovolného" vstupného na veřejné produkci.

Před domem se zpívá, tančí, průvod je v kroji nebo maskách, nalévá se víno..

Z tohoto důvodu máme zato, že se jedná o příspěvek na provozní činnost, který se účtuje na účet 682.

 

Daný příjem je příjmem dané činnosti (akce).

Protože se nejedná o dar, tak příjem je předmětem daně (pokud přesáhne nákklady z dané akce) a náklady vynaložené na daný příjem (akci), jsou daňově uznatelné do výše příjmů (pokud příjmy jsou vyšší než výdaje).

 

Příklad

Při masopustu jsme obešli vesnici a dostali od občanů dobrovolné příspěvky.

Středisko: Kulturní činnost

Zakázka: Masopust

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
pp-pč Přijatý příspěvek na provozní činnost 1.000,- 682.N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 1.000,- 211 MD -

Vysvětlivka: zkratka pp znamená přijatý příspěvek

 

Přijaté dary od sponzorů

 

Pokud dostaneme finanční prostředky od sponzorů je důležitá skutečnost, zda se jedná o:

  • dar
  • reklamní příjem

 

Dar

Dar se definuje jako plnění, které nemá protiplnění.

Pokud např. nějaký sponzor poskytne dar na dětský den a na danou akci přijde, tak se o protiplnění nejedná.

Pokud o své vůli, umístíme na danou akci tabuli s poděkováním, tak dle našeho názoru se stále jedná o dar (z naší strany se jedná o dobrou vůli).

 

Reklamní příjem

Reklama je v okamžiku, kdy umístíme na danou akci např. reklamní ceduli se jménem sponzora. Toto protiplnění ale musí být uvedeno ve smlouvě jako naše povinnost.

V tomto okamžiku se o dar nejedná a celý příjem podléhá zdanění jako reklamní příjem.

 

Sponzor zaplatil dresy pro závody a na dresech je jeho reklama.

Středisko: Reklamní příjem

Zakázka: požární sport

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
ps-reklama Příjem z reklamy 1.000,- 602.09 D daňový účet
- Příjem do pokladny 1.000,- 211 MD -

 

 

Příklad 1

Přijali jsme sponzorký dar na dětský den

Středisko: -

Zakázka: Dětský den

Činnost Text Částka Účet Strana Poznámka
dar+ Nabytí daru 1.000 682.09N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 1.000 211 MD -

 

Příklad 2

Opravujeme závodní mašinu pro požární sport a dostaneme na opravu příspěvek od firem nebo občanů

Středisko: -

Zakázka: Požární sport

Činnost Text Částka Účet Strana Poznámka
dar+ Nabytí daru 1.000 682.09N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 1.000 211 MD -

 

Příklad 3

Máme sponzora, který nám pošle každý rok 10.000,- Kč

Ve smlouvě není specifikovaná žádná akce.

Středisko: -

Zakázka: -

Činnost Text Částka Účet Strana Poznámka
dar+ Nabytí daru 10.000 682.09N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 10.000 211 MD -Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference