Zvýšení odpisů v prvním roce odpisování

 

Zákon o daních z příjmů umožňuje zvýšit odpis v prvním roce na úkor odpisů let následujících (viz. § 32 odst.2 zákona o daních z příjmů).

 

Nejedná se tedy o celkové zvýšení odpisů, ale pouze o možnost v prvním roce odepsat do nákladů trochu více a v dalších letech zase o trochu méně.

 

Zvýšení odpisu

Zvýšit odpis v prvním roce odpisování lze:

  • zvýšení o 10 % ze vstupní ceny
  • zvýšení o 15 % ze vstupní ceny (zařízení pro čištění vod)
  • zvýšení o 20 % ze vstupní ceny (zamědělské a lesnické stroje u poplatníků kteří provozují zamědělskou a lesní výrobu).

 

Příklad:

Majetek má vstupní cenu 100.000 Kč.

Standardní odpis v prvním roce je ve výši X Kč.

Zvýšený odpis se potom spočítá jako X + (10 % z 100.000)

 

Podmínky pro zvýšení odpisu

  • majetek musí být odepisován zrychleně (nikoliv rovnoměrně)
  • poplatník musí být prvním, vlastníkem majetku
  • Majetek musí být zařazen do odpisových skupin 1 až 3
  • Majetek nepatří do majetku u kterého zvýšení provést nelze

 

Majetek u kterého zvýšení provést nelze

Dle § 32, odst.2 zákona o daních z příjmů, nelze provést zvýšení u majetku vyjmenovaném v § 31 odst.5.

 

Seznam majetku u kterého zvýšení nelze provést:

  • automobily a motocykly (vyjma vozidel které jsou využívány provozovateli silniční motorové dopravy, provozovateli taxislužby nebo autoškoly a automobily, které jsou označeny jako sanitní a pohřební.
  • letadla (pokud nejsou provozovány jako letecká doprava)

 

Účtování zvýšeného odpisu

Účtování je závislé na tom, zda používáte účetní odpisy ve stejné výši jako daňové nebo ne.

Postup je naprosto standardní jako by ke zvýšení odpisů nedošlo.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference