DPH u zvířat

 

Dle § 4, odst.2) zákona o DPH se pro účely daně z přidané hodnoty zbožím rozumí i živé zvíře.

Živá zvířata, zařazená v celním sazebníku 01-05, jsou uvedena v příloze č. 3 zákona o DPH a tím podléhají snížené sazbě.

 

Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně

 

Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.

Kód nomenklatury celního sazebníku Název zboží
01-05, 07-23, 25 - Potraviny; krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin. Mimo nápojů a vody; to neplatí pro vybrané nápoje.

 

Celní sazebník

Kód KN Popis zboží
0101 Živí koně, osli, muly a mezci:
0102 Živí tuři: (skot, krávy, buvoli)
0103 Živá prasata:
0104 Živé ovce a kozy
0105 Živí kohouti a slepice (drůbež druhuGallus domesticus), kachny, husy,
krocani, krůty a perličky:
0106 Ostatní živá zvířata (králíci a zajíci, včely)
0301 Živé ryby:
030111 Okrasné ryby
0301110000 Okrasné ryby sladkovodní
0301190000 Okrasné ryby ostatní
0302 Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa
čísla 0304
0306 Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu
0307 Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení
0308 Vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, též vaření před nebo během uzení

 

 Akvarijní ryby

Nařízením vlády č. 299/1995 Sb. , kterým se vydává celní sazebník, byly v položce 0301 10 uvedeny přímo akvarijní ryby (nikoliv pouze okrasné).

Pod položkou 0301 10 10 byly sladkovodní, pod položkou 0301 10 90 mořské.

Z toho jednoznačně plyne, že akvarijní ryby jsou nyní označeny jako okrasné a jsou zařazeny v položce 030111, takže spadají do snížené sazby DPH.

 

Osvobození od daně při dovozu laboratorních zvířat

Dle § 71, odst. 2, písm. e),  se při dovozu zboží osvobozují od daně laboratorní zvířata.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference