Manka

 

Manko definuje § 30, odst. 10 Zákona o účetnictví:

(10) Inventarizačními rozdíly se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným tímto zákonem, kdy

  • a) skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin, nebo
  • b) skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.

 

Manko v pokladně

V pokladně bylo zjištěno manko ve výši 5.000,-

Manko bylo předepsáno pokladníkovi k úhradě.

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Manko v pokladně 5.000 211 D -
Manko v pokladně 5.000 569 MD Ano
Náhrada za manko v pokladně 5.000 668 D Ano
Pohledávka za pokladníkem za manko v pokladně 5.000 335 MD -

 

Manko ve skladu

Při inventuře skladu zboží bylo zjištěno manko ve výši 7.000,-

Vnitřním předpisem byla stanovena norma manka ve výši 5.000,- Kč

Manko nebylo předepsáno skladníkovi k úhradě.

Text DPH Částka Účet Strana Daňový účet
Manko při inventuře - 7.000 132 D -
Manko při inventuře do normy - 5.000 504 MD Ano
Manko při inventuře nad normu p21 2.000,- 549.N MD Ne
DPH ze zjištěného manka nad normu - 420,- 343.p21 D -
DPH ze zjištěného manka nad normu - 420,- 549.N MD Ne

 

Manko při účtování skladu způsobem B

Při inventuře zboží bylo zjištěno manko ve výši 7.000,-

Vnitřním předpisem byla stanovena norma manka ve výši 5.000,- Kč

Manko nebylo předepsáno skladníkovi k úhradě.

Při účtování o daném manku snižujeme účet 504. To proto, abychom mohli správně spočítat případnou marži (604 proti 504).

Text DPH Částka Účet Strana Daňový účet
Manko při inventuře - -7.000 504 MD -
Manko při inventuře do normy - 5.000 501 MD Ano
Manko při inventuře nad normu p21 2.000,- 549.N MD Ne
DPH ze zjištěného manka nad normu - 420,- 343.p21 D -
DPH ze zjištěného manka nad normu - 420,- 549.N MD Ne

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference