Výpočet DPH

 

Výpočet DPH z ceny včetně daně

Postup jak spočítat výši daně z ceny včetně DPH určuje zákon o DPH.
 
Nejprve se vypočítá koeficient jako podíl, v jehož čitateli je příslušná výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby.
Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa.

Daň se vypočítá jako součin ceny včetně daně a koeficientu.

DPH lze zaokrouhlit na nejbližší měnovou jednotku v oběhu nebo ponechat v haléřích.

Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl ceny včetně daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Příklad:

Máme cenu ve výši 3.400,- Kč v sazbě 15%

Výpočet koeficientu: 15 / 115 = 0,1304

Výpočet DPH: 0,1304 × 3.400 = 443,36 Kč

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference