Výpočet DPH

 

Dnem 1.4.2019 se změnil způsob výpočtu DPH.

 

Zaokrouhlení DPH

Novelou zákona o DPH ze dne 1.4.2019 již není možné daň zaokrouhlit na korunu.

Daň se tedy vždy musí zaokrouhlit na haléře.

 

 

Výpočet DPH z ceny včetně daně

Novelou zákona o DPH 1.4.2019 se změnil výpočet DPH při počítání daně z vrchu (tedy z ceny včetně DPH).

Příklad: Obdržení zálohy na zboží v základní sazbě ve výši 100 000 Kč.

Výpočet DPH novým způsobem = 100.000 – 100.000/ 1,21.

 

 

Plátci daně budou mít ještě 6 měsíců na přizpůsobení svých SW, pokud jde o výpočet „shora“. V této lhůtě bude tolerován jak zanikající způsob, tj. výpočet přes koeficienty, tak způsob nový.

 

Legislativa

 

§ 37 zákona o DPH - Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

Daň se vypočte jako

a) součin základu daně a sazby daně, nebo

b) rozdíl mezi

1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a

2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

 

 

 

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 80/2019 Sb. Čl. VI

3. Při výpočtu daně u dodání zboží a poskytnutí služby lze po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona postupovat podle ustanovení § 37 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference