Účtenky

Účtenky jsou určeny především pro restaurace, občerstvení a penziony.

Pro identifikaci účtenky s hostem slouží název účtenky, t.j. každou účtenku můžete pojmenovat (bližší informace v kapitole Názvy účtenek).

 

Klíčovou vlastností účtenky je:

  • možnost názvu účtenky
  • možnost vytvořit neomezený počet účtenek na jeden stůl (rozlišeny názvem)
  • možnost uložení rozpracované účtenky
  • možnost mít více současně otevřených účtenek
  • postupné připisování položek
  • rozdělení účtenky (částečná platba)

 

Vytvoření účtenky

Účtenku vytvoříte v menu Účtenky.

Zobrazí se obrazovka kde je seznam všech otevřených, to znamená, nezaplacených účtenek.

 

V případě, že chcete vytvořit účtenku novou, stiskněte červené tlačítko Plus.

 

Název účtenky

Po stisknutí tlačítka Plus se zobrazí se seznam názvů účtenek (pokud je máte zadané).

Klepněte na vybraný název účtenky.

Pokud vyberete volbu Jiný název, tak se zobrazí stránka, kde účtenku můžete pojmenovat dle Vaší volby.

Pokud vyberete volbu Bez názvu, tak se účtenka označí hodinou vystavení.

 

Vybrání položek na účtenku

Po vybrání názvu účtenky se zobrazí ceník.

Klepnutím na vybranou položku se vlevo zobrazí přidávané množství na účtenku.

Pokud kliknete přímo na toto množství, tak se přidávané množství sníží.

Po vybrání všech položek stiskněte tlačítko Přidat na účtenku.

 

Uložení účtenky

Po přidání položek se zobrazí detail vytvořené účtenky.

Zde můžete množství znovu upravit:

  • kliknutím na položku se množství zvětší
  • kliknutím přímo na množství, se množství sníží

 

V případě, že zákazník ještě nechce platit, stiskněte volbu Uložit. Účtenka se uloží do seznamu otevřených účtenek.

V opačném případě stiskněte tlačítko Zaplatit.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference