Pořízení majetku formou úvěru

 

Faktura na nákup majetku


Přijatá faktura na nákup majetku musí být v plné výši ceny pořizovaného majetku. Tím pádem nákup majetku zaúčtujeme standardním postupem. Závazek bude v plné výši na účtu 321.


Smlouva o úvěru


Od banky nebo od leasingové společnosti dostaneme smlouvu o úvěru a splátkový kalendář.

Danou smlouvu zaúčtujeme v knize faktur přijatých (zde se účtují obecně závazky a nám poskytnutímúvěru závazek vzniká).

Celkovou výši úvěru (bez úroků) účtujeme na účet 479 (nebo 231 v případě bankovního úvěru) proti 321.

 

Na účtu 321 najdeme závazek který nám vznikl při účtování faktury přijaté na nákup majetku.

Tím pádem se nám závazek z nákupu majetku buď vynuluje nebo uvede na správnou výši kterou máme uhradit (v případě částečného úvěru).


Úroky z úvěru účtujeme na stejném dokladu jako smlouvu o úvěru. Zaúčtujeme všechny úroky dle jednotlivých let.

  • Úroky za daný rok účtujeme na účet 562
  • Úroky za další roky účtujeme na účet 381 (je nutno je časově rozlišit)

Účet 381 je saldokontní případ

  • Osoba: poskytovatel úvěru
  • Variabilní symbol: číslo smlouvy
  • Dodatek (rok úroků)
  • Splatno: 31.12.XXX (rok úroků)


Příklad:

Úvěr jsme pořídili v roce 2012 ve výši jistiny 100.000,- s následujícími úroky v celkové výši 53.000,-
Úroky za rok 2012: 20.000
Úroky za rok 2013: 18.000
Úroky za rok 2014: 15.000

Text Částka Účet Strana Poznámka
Úvěr jistina + úroky 153.000 479 D  
Úmoření FP pomocí úvěru 100.000 321 MD Nalezneme závazek z přijaté faktury
Úroky za 2012 20.000 562 MD  
Úroky za 2013 18.000 381 MD  
Úroky za 2014 15.000 381 MD  

Splátkový kalendář

Zda budeme účtovat splátkový kalendář záleží na tom jakým způsobem se budou hradit splátky.

 

Pokud se budou hardit pomocí trvalého příkazu nebo pomocí povoleného inkasa, splátkový kalendář není nutno účtovat.

 

Pokud budeme dávat na jednotlivé splátky bankovní příkazy, je nutno splátkový kalendíř zaúčtovat ve fakturách přijatých. Zaúčtováním kalendáře vytvoříme jednotlivé závazky v dané částce a splatnosti.

 

Rozúčtujeme všechny splátky na všechny roky. Je to moc práce? Není. Jedině tak máme jistotu že na nějakou splátku nezapomeneme a nemusíme již na nic myslet.

 


Příklad:

Na dokladu vyplníme Osobu (Poskytovatel úvěru)

Na dokladu vyplníme Variabilní symbol (číslo smlouvy)

Na dokladu vyplníme Bankovní účet

Při účtování jednotlivých splátek na saldokontním případu budeme měnit pouze Dodatek a Splatnost. Osoba, symbol a bankovní účet se dotáhnou z dokladu.

V dodatku bude vždy číslo splátky.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Rozúčtování splátek 153.000 479 D
Splátka č.1 5.000 479 MD Dodatek:01, splatno:1.2.2012
Splátka č.2 5.000 479 MD Dodatek:02, splatno:1.3.2012
Splátka č.3 5.000 479 MD Dodatek:03, splatno:1.4.2012
atd....

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference