Oprava EET

 

Zdroj:

http://epodpora.mfcr.cz/cs/seznam-okruhu/eet--evidovane-trzby/jak-smazat-trzbu-zaslanou-do-systemu-evi-4508

 

S daty, která byla odeslána do systému evidence tržeb, již není možné jakkoliv manipulovat. Nelze tedy data dodatečně upravovat, odstraňovat, apod. V případě, že došlo k odeslání datové zprávy s evidovanou tržbou (i v případě "chybné" tržby) a tato tržba byla přijata do systému, nelze ji následně odstranit či změnit. Záznam o tržbě již bude v systému uložen.

Provést storno určitých tržeb je ale samozřejmě možné. V systému evidence tržeb pak bude uvedena "chybně evidovaná tržba" a také provedené storno.

Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se opravy tržby, která již byla odeslána do systému správce daně, postupuje se obdobně jako v případě evidování tržby s tím rozdílem, že tato zadaná částka bude záporná (mínusová položka). Postup se vztahuje na případy vrácení zboží bez uvedení důvodu, při vyřízení reklamace, u omylem zaevidované tržby nebo na případy, kdy byly údaje o evidované tržbě zaslány správci daně před přijetím tržby a zákazník nakonec zboží nezaplatil (nejčastěji půjde o zasílání zboží webovými obchody na dobírku a následné nepřevzetí zboží). Provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku).       


Storno evidované tržby je možné provést např. v těchto situacích:

  • Zákazník vrací zboží – je vystavena záporná účtenka, resp. evidována celá částka jako záporná (mínusová)
  • Zákazník nepřevzal objednané zboží – je vystavena záporná účtenka, resp. evidována celá částka jako záporná (mínusová)
  • Omylem evidovaná tržba – je vystavena záporná účtenka, resp. evidována celá částka jako záporná (mínusová). V případě, kdy došlo omylem k evidenci nulové tržby, není nutné tuto nulovou tržbu stornovat.
  • Omylem byla zaslána chybná částka tržby – je vystavena záporná účtenka, resp. evidována celá částka jako záporná (mínusová). Následně je třeba provést evidenci správná tržby.
  • Pokladní zařízení zaslalo nulovou tržbu, s uvedením základu daně a daně– tato situace bývá výjimečná, ale pokud nastane, proveďte storno tržby s příslušnými mínusovými hodnotami u základu daně a daně. Celková tržba je v tomto případě nulová. Ve věci dalšího řešení, resp. nápravy bude nutné se obrátit na dodavatele pokladního zařízení.

V případě provedení storna tržby je v systému evidence tržeb uložena jak zaslaná ("původní") tržba, tak i provedené příslušné storno. V detailním výpisu o tržbách jsou zaslaná storna uvedena s mínusem a to v atributu „celk_trzba“, popř. „zakl_dan“.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference