Stavební práce a další služby na nemovitostech

 

Dle § 10 zákona o DPH,  je místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, místo, kde se nemovitost nachází.

Jedná se mimo jiné o následující služby:

 • stavební práce
 • úpravy pozemku
 • těžba dřeva
 • služby znalce
 • služby odhadce
 • služby realitní kanceláře
 • služby ubytovací
 • udělení práv na užívání nemovitosti
 • služby při přípravě a koordinaci stavebních prací
 • služby architekta
 • služby stavebního dozoru
 • atd...

 

Stavební práce prováděné v tuzemsku

Pro stavební práce platí režim přenosu daňové povinnosti.

Tento režim se uplatňuje jestliže:

 • tuzemský plátce DPH provádí stavební práce
 • pro jiného tuzemského plátce DPH pro jeho ekonomickou činnost
 • a nemovitost je umístěna v ČR.

 

Stavební práce prováděné v členských státech EU

Pro stavební práce prováděné na nemovitosti která se nachází na území jiného členského státu, je důležité pro koho se stavební práce vykonávají (t.j. fakturuje):

 • fakturace podnikateli z daného státu
 • fakturace soukromé osobě z daného státu
 • fakturace osobě, která není z daného státu

 

Fakturace podnikateli z daného státu

Osoba povinná k dani musí být z daného členského státu, kde se nemovitost nachází.

Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která ukutečňuje ekonomickou činnost. Je jedno, zda se jedná o plátce DPH nebo ne.

V tomto případě se uplatní přenos daňové povinnosti.

V případě, že daný příjemce stavebních prací není plátce DPH, tak se ve své zemi stává plátcem DPH.

Český plátce se v dané zemi nemusí registrovat k DPH.

 

Fakturace soukromé osobě z daného státu

Osoba nepovinná k dani musí být z daného členského státu, kde se nemovitost nachází.

Osoba nepovinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně neuskutečňuje ekonomické činnosti.

V tomto případě, se český plátce musí zaregistrovat jako plátce DPH v daném členském státě.

Plátce si musí ověřit, zda mu tato povinost nevznikne (většinou je povinnost registrace závislá na obratu).

 

Fakturace osobě, která není z daného státu

V tomto případě, se český plátce musí zaregistrovat jako plátce DPH v daném členském státě.

Plátce si musí ověřit, zda mu tato povinost nevznikne (většinou je povinnost registrace závislá na obratu).

 

Stavební práce prováděné mimo členských států EU

Stavební práce prováděné na nemovitosti která se nachází mimo členských států EU.

V tomto případě je místo plnění mimo EU.

Žádná povinnost DPH českému plátci nevzniká.

 

Příklady

Pro lepší pochopení uvádíme příklady.

 

1. Stavební práce v EU, fakturace českému plátci

Česká firma STAVBY s.r.o. (český plátce DPH) provádí práce na nemovitosti, která je umístěna na Slovensku.

Práce bude fakturovat českému plátci DPH, firmě PATMAT s.r.o., hodnota prací je 100.000 EUR.

Místo plnění je na Slovensku, takže faktura nepodléhá českému DPH (samozřejmě ani přenos daně).

Firma STAVBY s.r.o. se na Slovensku musí zaregistrovat k DPH a odvést daň slovenskému státu. Na Slovensku je sazba 20%, takže odvede 20.000,- EUR.

České firmě PATMAT s.r.o vystaví fakturu na hodnotu 120.000,- EUR, kde nude slovenská sazba 20% (20.000,- EUR).

Firma PATMAT s.r.o si samozřejmě slovenské DPH nárokovat nemůže a celou částku 120.000 EUR zaúčtuje do nákladů.

 

2. Stavební práce v Česku, fakturace slovenskému plátci

Česká firma  STAVBY s.r.o. (český plátce DPH)  provádí práce na nemovitosti, která je umístěna v ČR.

Práce bude fakturovat slovenskému plátci DPH, firmě PATMAT SK s.r.o., hodnota prací je 100.000 EUR.

Místo plnění je v ČR, takže faktura podléhá českému DPH.

Firma STAVBY s.r.o. vystaví standardní fakturu s 21% DPH, které odvede českému státu (faktura 100.000,- + 21.000 EUR DPH)

Firma PATMAT SK s.r.o. si samozřejmě české DPH nárokovat nemůže a celou částku 121.000 EUR zaúčtuje do nákladů.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference