Stavební práce a další služby na nemovitostech

 

Dle § 10 zákona o DPH,  je místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, místo, kde se nemovitost nachází.

Jedná se mimo jiné o následující služby:

 • stavební práce
 • úpravy pozemku
 • těžba dřeva
 • služby znalce
 • služby odhadce
 • služby realitní kanceláře
 • služby ubytovací
 • udělení práv na užívání nemovitosti
 • služby při přípravě a koordinaci stavebních prací
 • služby architekta
 • služby stavebního dozoru
 • atd...

 

Přenos daňové povinnosti

Pro stavební práce platí režim přenosu daňové povinnosti.

Tento režim se uplatňuje jestliže:

Tuzemský plátce DPH provádí stavební práce pro jiného tuzemského plátce DPH pro jeho ekonomickou činnost a nemovitost je umístěna v ČR.

 

Stavební práce prováděné v členských státech EU

Pro stavební práce prováděné na nemovitosti která se nachází na území jiného členského státu, je důležité pro koho se stavební práce vykonávají.

Zda se jedná o :

 • osoba nepovinná k dani (soukromá osobakterá nepodniká)
 • osoba povinná k dani (podnikatel)

 

Osoba povinná k dani

Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která ukutečňuje ekonomickou činnost. Je jedno, zda se jedná o plátce DPH nebo ne.

V tomto případě se uplatní přenos daňové povinnosti.

V případě, že daný příjemce stavebních prací není plátce DPH, tak se ve své zemi stává plátcem DPH.

Český plátce se v dané zemi nemusí registrovat k DPH.

 

Osoba nepovinná k dani

Osoba nepovinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně neuskutečňuje ekonomické činnosti.

V tomto případě, se český plátce musí zaregistrovat jako plátce DPH v daném členském státě.

Plátce si musí ověřit, zda mu tato povinost nevznikne (většinou je povinnost registrace závislá na obratu).

 

Stavební práce prováděné mimo členských států EU

Stavební práce prováděné na nemovitosti která se nachází mimo členských států EU.

V tomto případě je místo plnění mimo EU.

Žádná povinnost DPH českému plátci nevzniká.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference