Dotace na nákup majetku

 

  • Dotace snižuje vstupní cenu dlouhodobého majetku a tím i výši odpisů.
  • Při nesplnění podmínek čerpání dotace se přijaté prostředky musí vrátit. Vstupní cena dlouhodobého majetku se zvýší a současně se zvýší roční odpisy.
  • O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.

 


Účtování dotace

Firma si chce pořídit majetek v pořizovací ceně 500 000,- Kč.

Požádala o dotaci a obdržel příslib ve výši 100 000,- Kč.

Účtování o pořízení stroje a využití dotace:

Operace Částka Účet Strana
1.
Nárok na dotaci 100.000 346 MD
Nárok na dotaci 100.000 042 D
2.
Příjem dotace 100.000 221 MD
Příjem dotace 100.000 346 D
3.
Nákup majetku (FP) 500.000 042 MD
DPH 100.000 343 MD

Nákup majetku (FP)

600.000 321 D
4.
Zařazení majetku 400.000 042 D

Zařazení majetku

400.000 022 MD

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference