Pokladna, banka a sklady

 

Počáteční zůstatky účtujeme v interní knize.

Tímto dokladem převedeme

  • zásoby
  • peníze v hotovosti
  • peníze v bankách

 

Vřele doporučujem zaúčtovat i zůstatek případných skladů.

Díky tomu, můžeme v dalších letech správně určit výsledek hospodaření dle účetnictví., což je pro mnoho klientů zajímavá informace.

Daňová evidence výsledek hospodaření totiž určit nedokáže.

Veškeré zůstatky účtujeme proti účtu 491.

 

Interní kniha:

Text Částka Účet Strana Daňový účet  
Zůstatek skladu k 31.prosinci XXXX 100.000 132 MD Ne  
Zůstatek pokladny k 31.prosinci XXXX 10.000 211 MD Ne
Zůstatek na bankovním účtu k 31.prosinci XXXX 25.000 221 MD Ne
Zůstatek majetku k 31.prosinci XXXX 135.000 491 D Ne

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference